Bản tin định kỳ HÀNG TUẦN cung cấp các bài viết tổng hợp, phân tích, nhận định và dự báo về diễn biến thị trường xuất nhập khẩu, giá cả, cung cầu của mặt hàng hóa chất, chất dẻo nguyên liệu, sản phẩm nhựa…tình hình xuất nhập khẩu từng chủng loại, mặt hàng trên thế giới; tình hình sản xuất, kinh doanh trong nước và thế giới.

Một số nội dung chính trong Bản tin:
- Thông tin chi tiết từng lô hàng, chủng loại hóa chất xuất nhập khẩu trong tuần theo giá, lượng, thị trường, cửa khẩu, điều kiện giao hàng.
Tham khảo giá một số lô hàng hóa chất nhập khẩu trong tuần (Giá: CIF)

- Kim ngạch, lượng, giá xuất nhập khẩu chi tiết chủng loại mặt hàng hóa chất theo tháng, quý, năm.

Tham khảo kim ngạch nhập khẩu hóa chất năm 2019-2020 (Đvt: triệu USD)


- Thông tin chi tiết từng chủng loại mặt hàng hóa chất, chất dẻo nhập khẩu từ các thị trường: Kim ngạch, lượng, trị giá, đơn giá, cửa khẩu.
Tham khảo thị trường nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tháng 10/2020

Tham khảo cơ cấu thị trường cung cấp chất dẻo nguyên liệu tháng 10/2020

- Thông tin chi tiết mặt hàng hóa chất nhập khẩu từ từng thị trường theo tháng, quý, năm.

Tham khảo một số chủng loại hoá chất được nhập từ thị trường Malaysia 9 tháng đầu năm 2020

Nhấn Biểu tượng xem nội dung bản tin Nhựa - Hóa chất