Chỉ số giá hạt điều tháng 02/2021 đạt 75,33% so với kỳ gốc 2015, đổi chiều tăng 1,22% so với tháng 01/2021 nhưng giảm 17,26% so với tháng 02/2020. Tính chung 2 tháng năm 2021 chỉ số giá xuất khẩu giảm 16,95% so với cùng kỳ năm 2020. 

Chỉ số giá xuất khẩu theo nhóm hàng

So với tháng 01/2021, chỉ số giá đổi chiều tăng do nhóm xuất khẩu chính mã HS 08.01.32 (hạt điều đã bóc vỏ) đổi chiều tăng 1,52% nhưng nhóm HS 20.08.19 (hạt điều chế biến) giảm thêm 1,15%. Một số chủng loại hạt điều đã bóc vỏ xuất khẩu chính có kim ngạch lớn như: điều nhân W320, điều nhân WW240, điều nhân WW320, điều nhân W240... 

So với tháng 02/2020, chỉ số giá cả 2 nhóm đều giảm, hạt điều đã bóc vỏ giảm 16,47% và hạt điều chế biến giảm 29,12%. 

Tính chung 2 tháng năm 2021 chỉ số giá giảm ở 2 nhóm chính hạt điều đã bóc vỏ và hạt điều chế biến lần lượt 16,37% và 26,55% so với cùng kỳ năm 2020.

Biểu đồ 8: Giá hạt điều xuất khẩu từng tháng năm 2020, 2021 (ĐVT: USD/tấn)
 

(Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan)

Giá một số loại điều xuất khẩu trong tháng 02/2021 như sau: 

- Điều nhân WW320 giá trung bình đạt 5.742 USD/tấn-FOB giảm 102 USD/tấn so với tháng 01/2021 và giảm 747 USD/tấn so với tháng 02/2020. Điều nhân WW210 giá trung bình đạt 7.974 USD/tấn-FOB tăng 43 USD/tấn so với tháng 1/202 nhưng giảm 784 USD/tấn so với tháng 02/2020. 

- Điều nhân W320 giá trung bình đạt 6.228 USD/tấn-FOB giảm 305 USD/tấn so với tháng 01/2021 và giảm 1.869 USD/tấn so với tháng 02/2020. Điều nhân W240 giá trung bình đạt 7.281 USD/tấn-FOB giảm 252 USD/tấn so với tháng 01/2021 và giảm 1.231 USD/tấn so với tháng 02/2020.

Chỉ số giá xuất khẩu theo thị trường

So với tháng 01/2021, chỉ số giá sang I-xra-en tăng nhiều nhất với 8,92%, tiếp đến sang Ấn Độ tăng 7,12% và tăng ít nhất sang Trung Quốc với 0,58%. Ngược lại, chỉ số giá sang Thái Lan giảm nhiều nhất với 8,22% và giảm ít nhất sang Hoa Kỳ với 0,57%.

So với tháng 02/2020, chỉ số giá giảm nhiều nhất sang Nhật Bản với 28,06% và giảm ít nhất sang Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất với 1,39%. Ngược lại, có 2 thị trường chỉ số giá tăng là Pháp tăng 17,71% và I-ta-li-a tăng 1,22%.

So với tháng 2 năm 2020, chỉ số giá hạt điều xuất khẩu sang hầu hết các thị trường đều giảm, giảm nhiều nhất sang Nhật Bản với 27,8% và giảm ít nhất sang Hồng Kông (Trung Quốc) với 3,52%.

Nguồn Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại