Chức năng

Phòng Thông tin Xúc tiến thương mại và đầu tư thực hiện chức năng cung cấp thông tin định hướng dư luận, thị trường, ngoại thương, giá cả, thông tin về các văn bản pháp quy dưới hình thức ấn phẩm giấy và thông tin điện tử phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ

- Cập nhật, thu thập, tổng hợp, phân tích và cung cấp thông tin về thị trường, các mặt hàng tiêu dùng trong nước, cơ cấu và thị hiếu tiêu dùng, biến động thị trường bất động sản, ngoại thương, tình hình kinh tế - chính trị nổi bật của Việt Nam và thế giới; dự báo ngắn hạn và trung hạn cho từng ngành hàng cụ thể phục vụ điều hành sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp;

- Chọn lọc, đăng tải và giới thiệu các văn bản pháp quy phát hành trong tháng, thông tin về chính sách có hiệu lực trong từng tháng giúp doanh nghiệp có được công cụ pháp lý hiệu quả trong điều hành hoạt động kinh doanh;

- Quản lý và vận hành trang thông tin điện tử http://www.giacavattu.com.vn theo phân công của Trung tâm và quy định của pháp luật;

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, sự kiện, hội nghị, hội thảo theo sự phân công của Trung tâm và quy định của pháp luật;

- Thu thập và xây dựng kho dữ liệu, cập nhật hệ thống các cơ sở dữ liệu do Trung tâm quản lý, vận hành theo phạm vi và lĩnh vực được phân công;

- Tham gia các nhiệm vụ, đề tài, đề án về khoa học công nghệ theo sự phân công của Trung tâm.

Sản phẩm, dịch vụ chủ yếu

 Thông tin liên hệ:
Phòng thông tin xúc tiến thương mại và đầu tư
Trưởng phòng :       Vũ Thị Mai Anh (024.39746023)
Phó trưởng phòng : Trần Ngọc Phác

Phòng 505A, tầng 5 tòa nhà Bộ Công Thương, 655 Phạm Văn Đồng, Quận Bắc Từ liêm, TP. Hà nội
Tel : (024).39745193, (024). 39780280, (024).22192872
Email : ttgcvattu1989@gmail.com
Website : giacavattu.com.vn