Được thành lập từ năm 1994, với tiền thân là Bản tin “Thông tin Thương mại”, phòng Thông tin Xuất nhập khẩu có chức năng tổ chức thực hiện thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin và dự báo, cung cấp thông tin, xuất bản các ấn phẩm liên quan đến lĩnh vực xuất nhập khẩu, thương mại biên giới, hải đảo phục vụ quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương và nhu cầu của các tổ chức theo quy định của pháp luật.
 

(Cán bộ, nhân viên phòng Thông tin Xuất, nhập khẩu dự Hội nghị tổng kết công tác năm )

           
Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, phòng Thông tin Xuất nhập khẩu tập hợp đội ngũ bao gồm các chuyên gia, cố vấn và 30 chuyên viên, biên tập viên có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tổng hợp, phân tích và dự báo thông tin, thực hiện nhiệm vụ xuất bản các bản tin “ Thông tin Thương mại” chuyên ngành hàng tuần và báo cáo thông tin ngành hàng, mặt hàng, thị trường, thương mại biên giới định kỳ và đột xuất phục vụ công tác quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan.

Hệ thống bản tin “ Thông tin Thương mại” đã khẳng định là kênh thông tin chính thống trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, thị trường góp phần tích cực vào công tác điều hành, hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Với bề dày kinh nghiệm có được qua việc thực hiện các báo cáo thông tin phục vụ công tác quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương, phòng Thông tin Xuất nhập khẩu đã tổ chức xây dựng và khai thác các đầu mối cung cấp thông tin xuất nhập khẩu, khảo sát, điều tra, thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin và dự báo ngắn hạn, trung hạn về lĩnh vực xuất nhập khẩu; Vận hành các website theo lĩnh vực xuất nhập khẩu thương mại biên giới, hải đảo phục vụ hoạt động của các cá nhân, tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, phòng Thông tin Xuất nhập khẩu cũng thực hiện nhiều hợp đồng cung cấp thông tin đáp ứng các nhu cầu thông tin theo yêu cầu của đơn vị; Tư vấn và cung cấp các báo cáo thông tin về tình hình sản xuất, xuất nhập khẩu theo nhóm hàng, thị trường, thị phần và tương quan của hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế, của doanh nghiệp trong tổng thể các doanh nghiệp hoạt động trong ngành; Chủ trì hoặc tham gia các đề án, dự án, đề tài, hợp tác xây dựng nội dung sách, cẩm nang về hội nhập.

Sản phẩm, dịch vụ chủ yếu:

- Hệ thống bản tin “Thông tin Thương mại” phát hành vào thứ 2 hàng tuần gồm các chuyên ngành: Ngân hàng - Tài chính - Tiền tệ; Tổng hợp và Dự báo; Thức ăn chăn nuôi và Vật tư nông nghiệp; Nhựa - Hóa chất; Dệt may; Sản phẩm Gỗ và Hàng Thủ công mỹ nghệ; Thủy sản; Công nghiệp và Xây dựng; Số Đặc biệt tháng phát hành 02kỳ/tháng.

 - Dịch vụ Tư vấn thông tin

 - Nghiên cứu, điều tra, khảo sát, thông tin khoa học công nghệ

 - Hệ thống các báo cáo thông tin chi tiết theo mặt hàng, ngành hàng, thị trường, thương mại biên giới .

- Sách, cẩm nang về hội nhập.

- Bản tin Thị trường sản phẩm nông nghiệp

- Bản tin Thị trường nông, lâm, thủy sản

- Website: thuongmaibiengioimiennui.gov.vn / sanphamvungmien.vn

Thông tin liên hệ:
   Phòng Thông tin Xuất nhập khẩu
   Trưởng phòng        : Lê Mai Thanh  (024.22426644) 
   Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Tú Oanh (024.22192875)
   Phó Trưởng phòng: Trần Thị Huyền (024.37152585)
   Phòng 603 Tòa nhà Bộ Công Thương, số 655 đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
   Tel: 024. 37152584/37152585/37152586            Fax: 024.37152574