Về tình hình xuất nhập khẩu thủy sản của Việt Nam với Vương quốc Anh
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 10/2023, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Vương quốc Anh đạt 21,57 triệu USD, giảm 8,29% so với tháng trước và giảm 26,66% so với tháng 10/2022. Luỹ kế10 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang thị trường này đạt 243,12 triệu USD, giảm 10,49% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này sang Vương quốc Anh hiện chiếm 3,27% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, cao hơn so với mức tỷ trọng chiếm 2,9% cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng thủy sản từ Vương quốc Anh trong tháng 10/2023 đạt 1,14 triệu USD, giảm tới 54,7% so với tháng trước. Tính chung 10 tháng đầu năm 2023, kim ngạch nhập khẩu từ thị trường này đạt 26,14 triệu USD, tăng 115,5% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 1,22% trong tổng kim ngạch nhập khẩu thủy sản của Việt Nam, cao hơn so với mức tỷ trọng 0,5% trong cùng kỳ năm trước. 

Tình hình thương mại thủy sản của Vương quốc Anh
Theo thống kê của Cơ quan Hải quan Vương quốc Anh, trong tháng 9/2023, kim ngạch nhập khẩu hàng thủy sản của quốc gia này đạt 281,59 triệu bảng Anh, giảm 1,15% so với tháng trước và giảm 8,25% so với cùng tháng năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2023, kim ngạch nhập khẩu thủy sản vào Vương quốc Anh đạt 2,58 tỷ bảng Anh, giảm 3,36% so với cùng kỳ năm trước. Các thị trường cung cấp thủy sản lớn nhất vào Vương quốc Anh hiện là Na Uy, Trung Quốc, Iceland, Việt Nam, Hà Lan, Đảo Faroe, Ecuador, Thổ Nhĩ Kỳ, Đan Mạch, Ấn Độ.

Riêng đối với thị trường Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm 2023, Việt Nam là nguồn cung thủy sản lớn thứ 4 của quốc gia này với kim ngạch chiếm 6,71% thị phần hàng thủy sản nhập khẩu xét theo giá trị nhập khẩu, thấp hơn so với mức tỷ trọng 6,98% cùng kỳ năm trước. 

Trong tháng 9/2023, kim ngạch xuất khẩu hàng thủy sản của Vương quốc Anh đạt134,84 triệu bảng Anh, giảm 10,56 % so với tháng trước. Tính chung 9 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Vương quốc Anh đạt 1,26 tỷ bảng Anh, tăng 0,11% so với cùng kỳ 2022.  Trong 9 tháng qua, Việt Nam là thị trường xuất khẩu thủy sản lớn thứ 12 của Anh, với kim ngạch xuất khẩu đạt 13,7 triệu bảng Anh, tăng 88,11% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 1,08% tỷ trọng trên tổng kim ngạch xuất khẩu của Anh.

 Cập nhật thông tin chính sách, quy định tác động đến ngành hàng thủy sản của Vương quốc Anh
Tháng 10/2023, Sở Môi trường, Thực phẩm và các Vấn đề Nông thôn Vương quốc Anh (DEFRA) đã cập nhật các quy định mới nhất trong việc nhập khẩu và vận chuyển mặt hàng cá vào Vương quốc Anh, bao gồm:
+ Chính thức triển khai Mô hình hoạt động mục tiêu biên giới (BTOM) từ ngày 31/1/2024. 
+ Quy định mới trong nhập khẩu hoặc vận chuyển cá đến Vương quốc Anh từ ngày 30/4/2024. 

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH
NỘI DUNG BÁO CÁO 
PHẦN I: TÌNH HÌNH GIAO THƯƠNG ĐỐI VỚI NGÀNH HÀNG THỦY SẢN TRONG HIỆP ĐỊNH UKVFTA        

1. Phân tích hoạt động xuất, nhập khẩu thủy sản của Việt Nam với thị trường trong UKVFTA        
1.1. Xuất khẩu hàng thủy sản từ Việt Nam sang Vương quốc Anh        
1.2. Nhập khẩu hàng thủy sản từ Vương quốc Anh vào Việt Nam        
2. Hoạt động thương mại mặt hàng thủy sản của Vương quốc Anh        
2.1. Hoạt động nhập khẩu thủy sản của Vương quốc Anh        
2.2. Hoạt động xuất khẩu thủy sản của Vương quốc Anh        
II. CẬP NHẬT CÁC QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH HÀNG THỦY SẢN VƯƠNG QUỐC ANH  

DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ    
DANH MỤC BIỂU ĐỒ     
   
Biểu đồ 1: Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Vương quốc Anh qua các tháng trong năm 2022-2023        
Biểu đồ 2: Tỷ trọng của thị trường Anh trong tổng trị giá xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, hàng tháng năm 2022-2023        
Biểu đồ 3: Nhập khẩu thủy sản của Việt Nam từ Vương quốc Anh hàng tháng trong năm 2022-2023   
Biểu đồ 4: Tỷ trọng của thị trường Anh trong tổng trị giá nhập khẩu thủy sản của Việt Nam, hàng tháng năm 2022-2023        
Biểu đồ 5: Cơ cấu thị trường cung ứng thủy sản vào Vương quốc Anh        
        
DANH MỤC BẢNG        
Bảng 1: Xếp hạng thị trường xuất khẩu thủy sản của Việt Nam theo trị giá trong 10 tháng đầu năm 2023 (thị trường Anh đứng thứ 8)        
Bảng 2: 50 thị trường cung ứng thủy sản lớn nhất vào Vương quốc Anh trong 9 tháng đầu năm 2023 (theo giá trị nhập khẩu)        
Bảng 3: Các chủng loại hàng thủy sản nhập khẩu vào Vương quốc Anh        
Bảng 4: 50 thị trường dẫn đầu về trị giá xuất khẩu thủy sản từ Vương quốc Anh 9 tháng đầu năm 2023        
Bảng 5: Chủng loại hàng thủy sản xuất khẩu của Vương quốc Anh.