Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong tháng 9/2023, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng thủy sản sang Vương quốc Anh đạt 23,52 triệu USD, giảm 15,79% so với tháng trước và giảm 26,53% so với tháng 9/2022. Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang thị trường này đạt 221,55 triệu USD, giảm 8,53% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn đáng kể so với mức giảm chung (giảm 22,1%) của xuất khẩu thủy sản. Với số liệu trên, xuất khẩu thuỷ sản sang Vương quốc Anh trong 9 tháng 2023 chiếm 2,89% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản và chiếm 4,81% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Vương quốc Anh. Trong danh sách các thị trường xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2023, tính theo kim ngạch, Vương quốc Anh xếp vị trí thứ 8.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng thủy sản từ Vương quốc Anh trong tháng 9/2023 đạt 2,46 triệu USD, giảm 2,44% so với tháng trước và tăng 28,65% so với cùng tháng năm trước. Tính chung 9 tháng đầu năm 2023, kim ngạch nhập khẩu từ thị trường này đạt 25,03 triệu USD, tăng 130,3% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 1,29% trong tổng kim ngạch nhập khẩu thủy sản của Việt Nam.

Tình hình thương mại thủy sản của Vương quốc Anh
Theo cơ quan Hải quan Vương quốc Anh, trong 8 tháng năm 2023, kim ngạch nhập khẩu thủy sản vào quốc gia này đạt 2,29 tỷ bảng Anh, giảm 2,73% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các thị trường cung cấp thủy sản lớn nhất vào Vương quốc Anh là Na Uy, Trung Quốc, Iceland, Việt Nam, Hà Lan, Đảo Faroe, Ecuador, Thổ Nhĩ Kỳ, Đan Mạch, Ấn Độ. Tính riêng nhóm 10 thị trường này đạt 1,55 tỷ bảng Anh, chiếm tới 67,8% tỷ trọng trên tổng kim ngạch nhập khẩu thủy sản vào quốc gia này trong 8 tháng đầu năm 2023. 

Trong 8 tháng qua, hàng thủy sản nhập khẩu từ Việt Nam chiếm 6,59% thị phần hàng thủy sản nhập khẩu vào Vương quốc Anh xét theo giá trị nhập khẩu, thấp hơn so với mức tỷ trọng 6,69% cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, Việt Nam hiện đứng thứ 4 trong danh sách thị trường nhập khẩu thủy sản vào Vương quốc Anh.

Trong 8 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Vương quốc Anh đạt 1,13 tỷ bảng Anh, tăng 1,14% so với cùng kỳ 2022. Trong đó, Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Hà Lan, Tây Ban Nha là nhóm 5 thị trường xuất khẩu hàng đầu. Hiện Việt Nam là thị trường xuất khẩu thủy sản lớn thứ 13 của Anh, với kim ngạch xuất khẩu trong 8 tháng đầu năm 2023 đạt 11,92 triệu bảng Anh, tăng 78,7% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 1,06% tỷ trọng trên tổng kim ngạch xuất khẩu của Anh
Cập nhật thông tin chính sách, quy định tác động đến ngành hàng thủy sản của Vương quốc Anh trong tháng 10/2023
+ Anh thúc đẩy các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học biển quốc tế
+ Nga xem xét lệnh cấm nhập khẩu thủy sản Đảo Faroe
Hiện đảo Faroe là một trong những đối thủ cạnh tranh chính của thủy sản Việt Nam tại thị trường Vương quốc Anh. Riêng trong 8 tháng đầu năm 2023, kim ngạch nhập khẩu thủy sản của quốc gia này từ đảo Faroe đạt 107,58 triệu bảng Anh, giảm 35,9% so với cùng kỳ năm trước. 

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH
NỘI DUNG BÁO CÁO 

PHẦN I: TÌNH HÌNH GIAO THƯƠNG ĐỐI VỚI NGÀNH HÀNG THỦY SẢN TRONG HIỆP ĐỊNH UKVFTA    
1. Phân tích hoạt động xuất, nhập khẩu thủy sản của Việt Nam với thị trường trong UKVFTA    
1.1. Xuất khẩu hàng thủy sản từ Việt Nam sang Vương quốc Anh    
1.2. Nhập khẩu hàng thủy sản từ Vương quốc Anh vào Việt Nam    
2. Hoạt động thương mại mặt hàng thủy sản của Vương quốc Anh    
2.1. Hoạt động nhập khẩu thủy sản của Vương quốc Anh    
2.1.1 Đánh giá tình hình nhập khẩu thủy sản của Vương quốc Anh và thị phần của Việt Nam.    
2.1.2. Các chủng loại thủy sản nhập khẩu vào Vương quốc Anh    
2.2. Hoạt động xuất khẩu thủy sản của Vương quốc Anh    
II. CẬP NHẬT CÁC QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH HÀNG THỦY SẢN VƯƠNG QUỐC ANH    

DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ    
DANH MỤC BIỂU ĐỒ        

Biểu đồ 1: Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Vương quốc Anh qua các tháng trong năm 2022-2023    
Biểu đồ 2: Tỷ trọng của thị trường Anh trong tổng trị giá xuất khẩu thủy sản của Việt Nam hàng tháng năm 2022-2023    
Biểu đồ 3: Nhập khẩu thủy sản của Việt Nam từ Vương quốc Anh hàng tháng trong năm 2022-2023   
Biểu đồ 4: Tỷ trọng của thị trường Anh trong tổng trị giá nhập khẩu thủy sản của Việt Nam hàng tháng năm 2022-2023    11
Biểu đồ 5: Cơ cấu thị trường cung ứng thủy sản vào Vương quốc Anh    122
  
DANH MỤC BẢNG    
Bảng 1: Xếp hạng thị trường xuất khẩu thủy sản của Việt Nam theo trị giá trong 9 tháng đầu năm 2023 (thị trường Anh đứng thứ 8)    
Bảng 2: 50 thị trường cung ứng thủy sản lớn nhất vào Vương quốc Anh trong 8 tháng đầu năm 2023 (theo giá trị nhập khẩu)    
Bảng 3: Các chủng loại hàng thủy sản nhập khẩu vào Vương quốc Anh    
Bảng 4: 50 thị trường dẫn đầu về trị giá xuất khẩu thủy sản từ Vương quốc Anh 8 tháng đầu năm 2023    
Bảng 5: Các chủng loại hàng thủy sản xuất khẩu của Vương quốc Anh.