- Ngành chăn nuôi lợn toàn cầu ghi nhận một số tín hiệu tích cực về tiêu thụ và giá.
- Đàn lợn trong nước vẫn có xu hướng tăng do thị trường tiêu thụ khá ổn định, giá bán có xu hướng tăng, tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, công tác phòng chống dịch bệnh được quản lý chặt chẽ. Tuy nhiên người chăn nuôi vẫn đang thận trọng trong việc tái đàn do lo ngại giá không ổn định.
- Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, ước tổng đàn lợn của cả nước tính đến thời điểm cuối tháng 4/2024 tăng ....% so với cùng thời điểm năm 2023. 
- Nhập khẩu thịt lợn trong tháng 3/2024 tiếp tục giảm cả về lượng và trị giá so với tháng trước.MỤC LỤC
1. Thị trường thế giới 
1.1 Diễn biến giá thịt lợn trên thị trường thế giới 
1.2 Tình hình sản xuất 
1.3 Tình hình xuất, nhập khẩu 
2. Thị trường trong nước 
2.1 Tình hình chăn nuôi 
2.2 Diễn biến giá 
2.3 Nhập khẩu thịt các loại 
2.4 Nhập khẩu con giống 
3. Dự báo: 

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Giá các sản phẩm chăn nuôi tại trại ở khu vực phía Bắc tháng 4/2024 
Bảng 2: Giá các sản phẩm chăn nuôi tại trại ở khu vực miền Trung tháng 4/2024
Bảng 3: Giá các sản phẩm chăn nuôi tại trại ở khu vực miền Nam tháng 4/2024
Bảng 4: Nhập khẩu thịt các loại trong tháng 3/2024
Bảng 5: Nhập khẩu thịt lợn trong năm tháng 3/2024 
Bảng 6: Doanh nghiệp đạt kim ngạch nhập khẩu thịt gia súc, gia cầm cao trong tháng 3/2024 

DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Tăng trưởng đàn lợn qua các tháng   
Biểu đồ 2: Sản lượng thịt lợn và giá lợn hơi qua các tháng  
Biểu đồ 3: Giá lợn hơi trung bình khu vực phía Bắc qua các tháng    
Biểu đồ 4: Giá lợn hơi trung bình khu vực phía Nam qua các tháng    
Biểu đồ 5: Thị phần thị trường nhập khẩu thịt trong tháng 3/2024    
Biểu đồ 6: Nhập khẩu thịt của Việt Nam qua các tháng    
Biểu đồ 7: Nhập khẩu thịt lợn của Việt Nam qua các tháng    
Biểu đồ 8: Thị phần nhập khẩu thịt lợn trong tháng 3/2024    
Biểu đồ 9: Xuất khẩu thịt lợn sữa đông lạnh của Việt Nam qua các tháng    
Biểu đồ 10: Lượng nhập khẩu con giống từ T1/2023 – T3/2024    
Biểu đồ 11: Trị giá nhập khẩu con giống từ T1/2023 – T3/2024