- Trong tháng 6/2024 giá thịt lợn thế giới tăng so với tháng trước nhờ nhu cầu tăng và nguồn cung thắt chặt kéo dài, chủ yếu ở Tây Âu. Nguồn cung lợn vẫn có dấu hiệu giảm tại các quốc gia sản xuất lớn nhưng có thể tăng trưởng trở lại vào cuối năm 2024 hoặc đầu năm 2025.
- Đàn lợn trong nước tiếp tục tăng do thị trường tiêu thụ và giá bán ổn định ở mức cao. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, ước tổng đàn lợn của cả nước tính đến thời điểm cuối tháng 6/2024 tăng ....% so với cùng thời điểm năm 2023. 
- Nhập khẩu thịt lợn trong 5 tháng đầu năm 2024 tăng mạnh cả về lượng và trị giá so với 5 tháng năm 2023.
- Giá thịt lợn trong nước tiếp tục giữ ở mức cao.MỤC LỤC
1. Thị trường thế giới 
1.1 Diễn biến giá thịt lợn trên thị trường thế giới 
1.2 Tình hình sản xuất 
1.3 Tình hình xuất, nhập khẩu 
2. Thị trường trong nước 
2.1 Tình hình chăn nuôi 
2.2 Diễn biến giá 
2.3 Nhập khẩu thịt các loại 
2.4 Nhập khẩu con giống 
3. Dự báo: 

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Giá các sản phẩm chăn nuôi tại trại ở khu vực phía Bắc tháng 6/2024 
Bảng 2: Giá các sản phẩm chăn nuôi tại trại ở khu vực miền Trung tháng 6/2024
Bảng 3: Giá các sản phẩm chăn nuôi tại trại ở khu vực miền Nam tháng 6/2024
Bảng 4: Nhập khẩu thịt các loại trong tháng 5/2024
Bảng 5: Nhập khẩu thịt lợn trong năm tháng 5/2024 
Bảng 6: Doanh nghiệp đạt kim ngạch nhập khẩu thịt gia súc, gia cầm cao trong tháng 5/2024 

DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Tăng trưởng đàn lợn qua các tháng   
Biểu đồ 2: Sản lượng thịt lợn và giá lợn hơi qua các tháng  
Biểu đồ 3: Giá lợn hơi trung bình khu vực phía Bắc qua các tháng    
Biểu đồ 4: Giá lợn hơi trung bình khu vực phía Nam qua các tháng    
Biểu đồ 5: Thị phần thị trường nhập khẩu thịt trong tháng 5/2024    
Biểu đồ 6: Nhập khẩu thịt của Việt Nam qua các tháng    
Biểu đồ 7: Nhập khẩu thịt lợn của Việt Nam qua các tháng    
Biểu đồ 8: Thị phần nhập khẩu thịt lợn trong tháng 5/2024    
Biểu đồ 9: Xuất khẩu thịt lợn sữa đông lạnh của Việt Nam qua các tháng    
Biểu đồ 10: Lượng nhập khẩu con giống từ T1/2023 – T5/2024    
Biểu đồ 11: Trị giá nhập khẩu con giống từ T1/2023 – T5/2024