Dịch vụ logistics được đánh giá là một trong những lĩnh vực nhiều có tiềm năng lớn và khả năng bứt phá mạnh nhất tại Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập sâu rộng hơn và quá trình dịch chuyển, tái cơ cấu các chuỗi cung ứng quốc tế đang diễn ra ngày càng rõ nét. 
Báo cáo của MarketWatch công bố tháng 4/2021 nhận định thị trường logistics Việt Nam (trong đó tỷ trọng lớn nhất là vận tải và kho bãi) dự kiến sẽ đạt giá trị thị trường …. tỷ USD vào năm 2023.
Các doanh nghiệp trong nước cũng đang phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ các công ty nước ngoài. Mặc dù các công ty logistics nước ngoài chiếm tỷ lệ thấp về số lượng nhưng các công ty này thường dẫn đầu về doanh thu 
Hoạt động mua bán sáp nhập (M&A) tại Việt Nam đang sôi động hơn trong thời gian gần đây và được dự báo sẽ tiếp tục diễn ra cùng với xu hướng dịch chuyển  hoặc mở rộng sản xuất từ Trung Quốc sang ASEAN, trong đó có Việt Nam. Vấn đề lớn đối với các doanh nghiệp logistics Việt Nam muốn chuyển từ cạnh tranh sang hợp lực thì làm thế nào tìm được các đối tác nước ngoài để hợp tác hoặc thực hiện các thương vụ M&A có lợi cho cả hai bên. 

Các nội dung đáng lưu ý trong Báo cáo: 
  • Tình hình chung các doanh nghiệp trong lĩnh vực logistics vận tải, kho bãi
  • Nhóm 20 doanh nghiệp dẫn đầu về doanh thu kho bãi (chia theo loại hình kho)
  • Các quy định pháp lý liên quan đến kho ngoại quan
  • Nhóm 20 doanh nghiệp dẫn đầu về doanh thu vận tải (chia theo loại hình vận tải)
  • Triển vọng và một số khuyến nghị cho các doanh nghiệp theo từng lĩnh vực trong thời gian tới. 
MỤC LỤC 
PHẦN I. TỔNG QUAN 
1. Tình hình chung
2. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực logistics kho bãi
2.1. Tình hình chung
2.2. Về kho ngoại quan
2.3. Về kho lạnh và kho khác
2. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực logistics vận tải 
PHẦN II. TRIỂN VỌNG 
1. Triển vọng chung 
2. Về lĩnh vực vận tải 
2.1. Vận tải đường bộ 
2.2. Vận tải đường sắt 
2.3. Vận tải hàng không 
2.4 Về kho bãi 
 
DANH MỤC BẢNG 

Bảng 1: Nhóm 20 doanh nghiệp logistics kho bãi dẫn đầu thị trường về doanh thu (chia theo loại hình kho) 
Bảng 2: Điều kiện kinh doanh kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ 
Bảng 3: Nhóm 20 doanh nghiệp vận tải dẫn đầu thị trường về doanh thu (chia theo loại hình vận tải) 

CHI TIẾT TẠI BÁO CÁO TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP NGÀNH LOGISTICS (KHO BÃI VÀ VẬN TẢI) TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM VÀ TRIỂN VỌNG