CHÚNG TÔI ĐÃ CÓ PHIÊN BẢN MỚI PHÁT HÀNH THÁNG 3/2022 VỚI CÁC SỐ LIỆU, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO MỚI NHẤT. VUI LÒNG THAM KHẢO PHIÊN BẢN MỚI

Dịch vụ logistics được đánh giá là một trong những lĩnh vực nhiều có tiềm năng lớn và khả năng bứt phá mạnh nhất tại Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập sâu rộng hơn và quá trình dịch chuyển, tái cơ cấu các chuỗi cung ứng quốc tế đang diễn ra ngày càng rõ nét. 
Báo cáo của MarketWatch công bố tháng 4/2021 nhận định thị trường logistics Việt Nam (trong đó tỷ trọng lớn nhất là vận tải và kho bãi) dự kiến sẽ đạt giá trị thị trường …. tỷ USD vào năm 2023.
Các doanh nghiệp trong nước cũng đang phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ các công ty nước ngoài. Mặc dù các công ty logistics nước ngoài chiếm tỷ lệ thấp về số lượng nhưng các công ty này thường dẫn đầu về doanh thu 
Hoạt động mua bán sáp nhập (M&A) tại Việt Nam đang sôi động hơn trong thời gian gần đây và được dự báo sẽ tiếp tục diễn ra cùng với xu hướng dịch chuyển  hoặc mở rộng sản xuất từ Trung Quốc sang ASEAN, trong đó có Việt Nam. 
Các doanh nghiệp logistics Việt Nam đứng trước nhiều cơ hội và những yêu cầu cấp thiết về đổi mới..

Các nội dung đáng lưu ý : 
  • Đánh giá tình hình các doanh nghiệp trong lĩnh vực logistics vận tải, kho bãi
  • Nhóm 20 doanh nghiệp dẫn đầu về doanh thu kho bãi (chia theo loại hình kho: kho lạnh, kho ngoại quan, kho khác)
  • Nhóm các doanh nghiệp dẫn đầu về doanh thu theo từng loại hình kho (kho lạnh, kho ngoại quan, kho khác)
  • Các quy định pháp lý liên quan đến kho ngoại quan
  • Nhóm 20 doanh nghiệp dẫn đầu về doanh thu vận tải (chia theo loại hình vận tải)
  • Nhóm các doanh nghiệp dẫn đầu về doanh thu theo từng loại hình vận tải (đường hàng không, đường sắt, đường bộ, đường thủy nội địa, đường biển)
  • Đánh giá triển vọng, thách thức và một số khuyến nghị cho các doanh nghiệp theo từng lĩnh vực trong thời gian tới. 

PHẦN I. TỔNG QUAN 
1. Tổng quan thị trường và doanh nghiệp logistics (kho bãi, vận tải) tại Việt Nam
2. Doanh nghiệp kinh doanh kho bãi
2.1. Tình hình chung
2.2. Doanh nghiệp kinh doanh kho bãi theo loại hình kho
3. Doanh nghiệp kinh doanh vận tải 
3.1. Tình hình chung
3.2. Doanh nghiệp kinh doanh vận tải chia theo các loại hình vận tải
PHẦN II. TRIỂN VỌNG VÀ KHUYẾN NGHỊ VỚI CÁC DOANH NGHIỆP
1. Triển vọng chung và khuyến nghị 
2. Về lĩnh vực vận tải và khuyến nghị
2.1. Vận tải đường bộ 
2.2. Vận tải đường sắt 
2.3. Vận tải hàng không 
3. Về lĩnh vực kho bãi và khuyến nghị
DANH MỤC BẢNG 
Bảng 1: Nhóm 20 doanh nghiệp logistics kho bãi dẫn đầu thị trường về doanh thu (chia theo loại hình kho) 
Bảng 2: Điều kiện kinh doanh kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ 
Bảng 3: Nhóm 20 doanh nghiệp vận tải dẫn đầu thị trường về doanh thu (chia theo loại hình vận tải) 
 
DANH MỤC BIỂU ĐỒ 
Biểu đồ 1: 10 doanh nghiệp kinh doanh Kho bãi có doanh thuần thu lớn 
Biểu đồ 2: Doanh nghiệp kinh doanh Kho ngoại quan có doanh thu thuần lớn 
Biểu đồ 3: Doanh nghiệp kinh doanh Kho đông lạnh có doanh thu thuần lớn 
Biểu đồ 4: Doanh nghiệp kinh doanh Kho khác có doanh thu thuần lớn 
Biểu đồ 5: 10 doanh nghiệp vận tải Hàng hóa có doanh thuần thu lớn 
Biểu đồ 6: Doanh nghiệp vận tải hàng hóa Đường hàng không có doanh thu thuần lớn 
Biểu đồ 7: Doanh nghiệp vận tải hàng hóa Đường thủy nội địa có doanh thu thuần lớn 
Biểu đồ 8: Doanh nghiệp vận tải hàng hóa Ven biển và viễn dương có doanh thu thuần lớn 
Biểu đồ 9: Doanh nghiệp vận tải hàng hóa Đường bộ có doanh thu thuần lớn 
Biểu đồ 10: Doanh nghiệp vận tải hàng hóa Đường sắt có doanh thu thuần lớn 

 
NẾU QUÝ KHÁCH QUAN TÂM, VUI LÒNG NHẤN VÀO ô  MUA TÀI LIỆU màu vàng ở trên. VIỆC THANH TOÁN RẤT THUẬN TIỆN. VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN CHI TIẾT: HƯỚNG DẪN THANH TOÁN