Ngày 20 tháng 7 năm 2021, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1900/QĐ-BCT về việc áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic được làm từ các polyme từ propylen có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc), Vương quốc Thái Lan (Thái Lan) và Ma-lai-xi-a (Mã số vụ việc: AD07).

Trong quá trình thực hiện Quyết định 1900/QĐ-BCT, Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) – Bộ Công Thương nhận được phản ánh, kiến nghị của một số doanh nghiệp nhập khẩu liên quan tới phạm vi hàng hóa bị áp dụng thuế chống bán phá giá trong vụ việc AD07.

Căn cứ quy định tại Mục 4 Chương IV Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, để có cơ sở rà soát, đánh giá lại phạm vi sản phẩm trong vụ việc này, các tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 70 Nghị định 10/2018/NĐ-CP có thể nộp hồ sơ đề nghị rà soát phạm vi hàng hóa theo mẫu hồ sơ được đăng tải tại đây.

Đơn vị tiếp nhận hồ sơ:

Cục Phòng vệ thương mại

Địa chỉ: 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Email: pvtm@moit.gov.vn

Điện thoại: +84 (24) 73037898

Fax: (+84) 24 7303 7897
Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại