Bộ Nông nghiệp, Nguồn nước và Môi trường Úc ra thông báo về việc thay đổi điều kiện nhập khẩu đối với cá biển, cá nước ngọt làm thức ăn cho người và cá dùng trong nuôi trồng thủy sản, làm mồi có hiệu lực từ ngày 28/7/2021.

Bộ Nông nghiệp, Nguồn nước và Môi trường Úc đã tiến hành đánh giá các loài dễ mắc các bệnh liên quan đến an toàn sinh học và có một số biện pháp bổ sung để giảm thiểu rủi ro.

Tham khảo thêm các thông báo về An toàn sinh học nêu rõ các nguy cơ về an toàn sinh học và các loài bị ảnh hưởng tại đây.

Tên danh sách các loài có nguy cơ được đơn giản hóa như sau:

Danh sách ‘Non salmonid finfish high-risk species (specified species)‘ được đổi thành ‘High-risk species list’
Danh sách ‘Risk species (approved specified species)’đối với cá không vây đuôi có nguồn gốc từ tất cả các quốc gia và đảo xung quanh Châu Á (bao gồm Nhật Bản) được đổi thành ‘Medium-risk species list’.

Không còn danh sách ‘Risk species (approved specified species)’đối với cá không vây đuôi có nguồn gốc từ tất cả các quốc gia khác ngoài New Zealand, các loài trước đây trong danh sách này đã được phân loại lại.

Danh sách ‘Specified bony fish species other than from the Salmonidae & genus

Cần thêm thông tin chi tiết email: imports@awe.gov.au hoặc gọi 1800900090
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Úc