Tra cứu thông tin cụ thể về thuế quan và các yêu cầu xuất nhập khẩu cụ thể với thị trường EU và Tây Ban Nha nói riêng

Tổ chức và doanh nghiệp trong nước quan tâm có thể tra cứu thông tin về xuất nhập khẩu với thị trường EU nói chung  và Tây Ban Nha nói riêng, trong đó đặc biệt là về thuế quan nhập khẩu (như chế độ và thuế suất thuế nhập khẩu hiện hành), quy định xuất xứ hàng hóa, các yêu cầu về nhập khẩu (như thủ tục hồ sơ, quy định an toàn sức khỏe, môi trường, vệ sinh kểm dịch động thực vật,….), và số liệu thống kê nhập khẩu, chi tiết tại đường link sau:

Access2Markets Welcome home page (europa.eu)

Ví dụ cụ thể về tra cứu cho mặt hàng gạo tấm (broken rice) khi xuất khẩu từ Việt Nam sang thị trường Tây Ban Nha:

Access2Markets Results (europa.eu)

Thương vụ Việt Nam tại Tây Ban Nha