Căn cứ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản đã tổng hợp số liệu xuất nhập khẩu Việt Nam - Nhật Bản trong 5 tháng đầu năm 2021 để các Hiệp hội, Doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu tham khảo.
Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản