Căn cứ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản đã tổng hợp số liệu xuất nhập khẩu Việt Nam - Nhật Bản trong 4 tháng đầu năm 2021 để các Hiệp hội, Doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu tham khảo.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.
 
Tải file đính kèm
1 file
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản