Căn cứ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản đã tổng hợp số liệu xuất nhập khẩu Việt Nam - Nhật Bản trong 3 tháng đầu năm 2021 để các Hiệp hội, Doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu tham khảo.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 3 tháng đầu năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với Nhật Bản đạt 10,1 tỷ USD, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang Nhật Bản đạt 4,9 tỷ USD, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm 2020; nhập khẩu của Việt Nam từ Nhật Bản đạt 5,2 tỷ USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2020. Việt Nam nhập siêu từ Nhật Bản 323,6 triệu USD.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.
Tải file đính kèm
1 file
 Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản