Kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Na Uy đạt khoảng 246,93 triệu USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Na Uy đạt khoảng 66,6 triệu USD, tăng 4,3%.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong sáu tháng đầu năm 2021, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Na Uy đạt khoảng 246,93 triệu USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Na Uy đạt khoảng 66,6 triệu USD, tăng 4,3%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Na Uy đạt 180,33 triệu USD, tăng 11,27% so với cùng kỳ năm 2020.
Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy 6 tháng năm 2021
 
Mặt hàng 6T/2020 6T/2021 Tăng/giảm (%)
Kim ngạch XK (USD) 63,849,538 66,599,427 4.3
Giày dép các loại 10,328,504 13,262,246 28.4
Hàng dệt, may 7,941,009 8,344,052 5.1
Sản phẩm từ sắt thép 11,13,538 4,144,288 -62.8
Hàng thủy sản 4,063,424 3,709,155 -8.7
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác 1,307,308 3,655,527 179.6
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ 3,581,369 2,827,334 -21.1
Hạt điều 3,594,631 2,609,467 -27.4
Sản phẩm từ chất dẻo 1,565,533 2,405,829 53.7
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện 1,134,285 1,816,046 60.1
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù 1,819,731 1,735,862 -4.6
Hàng rau quả 1,214,000 1,598,298 31.7
Gỗ và sản phẩm gỗ 990,511 1,409,630 42.3
Phương tiện vận tải và phụ tùng 732,067 891,879 21.8
Hàng hóa khác 14,445,628 18,189,814 25.9
 
Việt Nam nhập khẩu từ Na Uy 6 tháng năm 2021
 
Mặt hàng 6T/2020 6T/2021 Tăng/giảm (%)
Kim ngạch NK (USD) 162,063,489 180,328,605 11.27%
Hàng thủy sản 101,860,130 122,670,556 20.43%
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác 22,297,971 19,429,618 -12.86%
Phân bón các loại 5,763,827 5,094,549 -11.61%
Sản phẩm hóa chất 1,367,421 2,459,283 79.85%
Sản phẩm từ sắt thép 4,105,889 1,643,871 -59.96%
Hàng hóa khác 26,668,251 29,030,728 8.86%

Nguồn:Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển