Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong bốn tháng đầu năm 2021, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Đan Mạch đạt khoảng 198,73 triệu USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Đan Mạch đạt khoảng 117,6 triệu USD, tăng 23,05%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Đan Mạch đạt 81,13 triệu USD, tăng 28,75% so với cùng kỳ năm 2020.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Số liệu chi tiết xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland, và Latvia.
 Tải file đính kèm
1 file

 xnk_vndanmach-RBV2R
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển (kiêm nhiệm Đan Mạch, Phần Lan, Ai-xơ-len, Na uy, Lát-vi-a)