Theo thống kê của Đài Loan (MOF), kim ngạch xuất khẩu tháng 4/2021 của Đài Loan đạt 34,96 tỷ USD, tăng 2,6% so với tháng trước, và tăng 38,7% so với cùng kỳ năm trước (nếu tính theo NT$ thì con số này là 30,9%). Lũy kế 4 tháng/2021, kim ngạch xuất khẩu của Đài Loan đạt 132,91 tỷ USD , tăng 28% so với cùng kỳ năm trước (nếu tính theo NT$ thì con số này tăng 20,8%).

Cũng theo thống kê của MOF, kim ngạch nhập khẩu trong tháng 4/2021 của Đài Loan đạt 28,79 tỷ USD, giảm 10,7% so với tháng trước song tăng 26,4% so với cùng kỳ năm trước (nếu tính theo NT$ thì con số này là tăng 19,3%). Lũy kế 4 tháng/ 2021, kim ngạch nhập khẩu đạt 112,36 USD tỷ, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm trước (nếu tính theo NT$ thì con số này tăng 15,4%).

 Và như vậy, trong tháng 4/2021 Đài Loan đạt mức 6,18 tỷ USD  thặng dư thương mại, tăng 3,74 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 4 tháng 2021, Đài Loan xuất siêu 20,55 tỷ USD, tăng 8,52 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái.
 
Thống kê Tháng 4/2021 Lũy kế 4 tháng /2021
Kim ngạch Tăng/giảm Kim ngạch Tăng/giảm
Kim ngạch % Kim ngạch %
Tính theo đơn vị trăm triệu USD
Xuất khẩu 349.6 97.5 38.7 1,329.10 290.7 28
Nhập khẩu 287.9 60.1 26.4 1,123.60 205.5 22.4
Xuất siêu 61.8 37.4 153.2 205.5 85.2 70.8
Tính theo đơn vị trăm triệu NT$
Xuất khẩu 9,965 2,352 30.9 37,733 6,486 20.8
Nhập khẩu 8,205 1,328 19.3 31,896 4,267 15.4
Xuất siêu 1,760 1,024 139.2 5,836 2,219 61.4
Nguồn: MOF

Về đối tác, dữ liệu của MOF cũng cho hay, trong tháng 4/2021, Trung Quốc + Hồng Công vẫn là thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn nhất của Đài Loan với kim ngạch đạt 14,82 tỷ USD chiếm 42,4% tổng thị phần xuất khẩu của Đài Loan trong tháng, tăng 32,2% so với cùng kỳ. ASEAN vượt qua Mỹ vươn lên trở thành đối tác nhập khẩu hàng hóa lớn thứ 2 của Đài Loan trong tháng 4 với tổng kim ngạch xuất khẩu sang cả khối ASEAN đạt 5,77 tỷ USD chiếm 15,8% tổng thị phần xuất khẩu của Đài Loan trong tháng và tăng 51,2% so với cùng kỳ. Mỹ, EU và Nhật Bản lần lượt là các thị trường nhập khẩu hàng hóa lớn tiếp theo của Đài Loan trong tháng 4 với kim ngạch, thị phần và tăng/ giảm so với cùng kỳ lần lượt là Mỹ (4,93 tỷ USD; 14,1% thị phần; tăng 35,2%); EU (2,87 tỷ USD; 8,2% thị phần; tăng 47,4%); Nhật Bản (2,52 tỷ USD; 7,2% thị phần; tăng 28,4%). MOF cho biết, khi kinh tế thế giới tiếp tục phục hồi và tăng trưởng, Đài Loan dự kiến sẽ được hưởng lợi hơn nữa từ nhu cầu ngày càng tăng trong cả lĩnh vực công nghệ cao.

Cũng theo thống kê của phía Đài Loan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với Đài Loan trong tháng 4/2021 đạt 1,73 tỷ USD tăng 50,55% so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Đài Loan sang Việt Nam đạt 1,25 tỷ USD, tăng 80,79%; kim ngạch nhập khẩu của Đài Loan từ Việt Nam đạt 478 triệu USD tăng 4,51% so với cùng kỳ.  Lũy kế hết 4 tháng đầu năm 2021, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam – Đài Loan đạt 6,47 tỷ USD, tăng 26,03% so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Đài Loan đạt 1,88 triệu USD, tăng  1,88% so với cùng kỳ năm ngoái, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Đài Loan đạt 4,58 tỷ USD, tăng 39,62% so với cùng kỳ.
Nguồn: Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc