Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU xin giới thiệu tóm tắt thông tin về một số ngành sản xuất và thị phần tại EU của một số mặt hàng mà Việt Nam có ưu thế xuất khẩu vào EU.

Xin xem chi tiết tại file đính kèm dưới đây!
 
 Tải file đính kèm
 i file đính kèm
1 file
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại EU, Bỉ và Luxembourg