Vừa qua, Tham tán thương mại Nguyễn Cảnh Cường, Thương vụ Việt Nam tại Anh cùng 4 chuyên gia sở tại đã hoàn thành biên soạn cuốn sách 'Thị trường Vương quốc Anh: Những điều cần biết'. Thương vụ xin giới thiệu cuốn sách phục vụ các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam.

Chi tiết về Cuốn sách xin vui lòng xem tại đây.
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Anh (kiêm nhiệm Ai-len)