Ngày 02/8/2021, Bộ Nông nghiệp, Nguồn nước và Môi trường Úc ra thông báo số 164-2021 về việc mở rộng Cơ chế Can thiệp dựa trên sự tuân thủ/Compliance Based Intervention Scheme (CBIS).

Thông báo này có ảnh hưởng đến các nhà nhập khẩu và môi giới đối với:

+ Lựu tươi từ Hoa Kỳ

+ Than bùn Sphagnum và than bùn/Sphagnum peat and peat với các chất phụ gia được phê duyệt từ các quốc gia không có bệnh lở mồm long móng (FMD)

+ Dừa tươi trưởng thành/Fresh mature coconuts (bỏ vỏ và có vỏ hình nón/prayer nuts) từ tất cả các nước

+ Sản phẩm dừa khô từ tất cả các nước

+ Các loại thảo mộc và gia vị (ớt chuông, ớt, hạt tiêu Gia-mai-ca/allspice, gừng, nghệ và tỏi) được nghiền hoặc xay từ tất cả các nước.

Những thay đổi cụ thể:

Bộ Nông nghiệp, Nguồn nước và Môi trường Úc đang kết hợp một số mặt hàng mới vào CBIS. Thay đổi này dự kiến có hiệu lực vào ngày 4/8/2021.

Những thay đổi sẽ yêu cầu bạn nộp các mặt hàng đủ điều kiện với Mã hàng hóa AQIS (ACC) trong Hệ thống Hàng hóa Tích hợp (ICS). Trường hợp cần ACC được quy định cụ thể trong BICON.

Đối với nhập khẩu than bùn có chất phụ gia cần phải có giấy phép nhập khẩu (từ các quốc gia không có bệnh lở mồm long móng), Bộ Nông nghiệp, Nguồn nước và Môi trường Úc hiện đang trong quá trình gửi Thông báo về những thay đổi mới cho các bên liên quan bị ảnh hưởng cần có giấy phép nhập khẩu. Các nhà môi giới nên xem xét cung cấp số nhận dạng giấy phép mới/ new permit identification number khi gửi hàng hóa.

Các nhà nhập khẩu và nhà môi giới nên tiếp tục nộp các tài liệu liên quan cho Bộ Nông nghiệp, Nguồn nước và Môi trường Úc theo thông lệ hiện tại (thông qua COLS). Khi một lô hàng được gửi trong Hệ thống Hàng hóa Tích hợp (ICS) theo biểu thuế có ACC, bạn phải nhập ACC để đủ điều kiện tham gia CBIS. Các lô hàng gửi mà không có mã ACC sẽ không đủ điều kiện tham gia CBIS.

Thông tin bổ sung:
Thông tin về các mặt hàng CBIS và điều kiện trên trang CBIS.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào khác, bạn gửi email tới địa chỉ pio.data@agriculture.gov.au /Imports (Tier 2- CBIS) hoặc gọi điện thoại 1800 900 090.
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Úc