Ngày 29/6/2021, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) công bố Sách trắng Kinh tế và Thương mại quốc tế năm 2021.

Nội dung của Sách trắng được chia thành hai phần chính:

Phần 1. Dấu hiệu phục hồi của nền kinh tế toàn cầu từ đại dịch Covid-19

- Nền kinh tế toàn cầu trong và sau đại dịch Covid-19?
- Các xu hướng quốc tế định hình thương mại?

Phần 2. Các thách thức đối với thương mại toàn cầu và các giải pháp vượt thách thức

- Thách thức đối với việc xây dựng chuỗi giá trị bền vững?
- Các giải pháp hướng tới xây dựng chuỗi giá trị toàn cầu bền vững?

Các tổ chức, cá nhân quan tâm có thể tham khảo bản tóm tắt Sách trắng bằng tiếng Anh (file đính kèm) và trang web của Bộ METI Nhật Bản: https://www.meti.go.jp/english/press/2021/0629_001.html

Trân trọng./.
  
Tải file đính kèm
2 file
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản