Thực hiện Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại và Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2021 được Bộ trưởng Bộ Công Thương  phê duyệt tại Quyết định số 3538/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2020 (gọi tắt là Chương trình), Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây - Đà Nẵng năm 2021. Cụ thể như sau:

1.Mục tiêu
Nhằm góp phần thúc đẩy giao lưu thương mại, du lịch và đầu tư giữa các địa phương thuộc các nước nằm trên tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây, trong khu vực ASEAN và các nước đối tác.

2. Quy mô
Từ 350 - 400 gian hàng

3. Thời gian
Từ ngày 04/8 đến ngày 09/8/2021.

4.Địa điểm
Trung tâm Hội chợ triển lãm Đà Nẵng, Số 09 đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

5.Ngành hàng
Tổng hợp

6. Đối tượng tham gia

- Là các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, HTX và các tổ chức xúc tiến thương mại được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật;

- Các đơn vị tham gia Hội chợ phải có uy tín, có năng lực sản xuất kinh doanh, xúc tiến thương mại.

7. Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp tham gia

Các doanh nghiệp có năng lực sản xuất, kinh doanh và được phép lưu thông hợp pháp trên thị trường.

8. Chi phí gian hàng

- Giá gian hàng: 10.000.000đ/gian.

- Hỗ trợ của Nhà nước cho doanh nghiệp tham gia: Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại hỗ trợ 50% chi phí thuê gian hàng nhưng không vượt quá 10.000.000 đồng/1 đơn vị tham gia.

- Chi phí doanh nghiệp phải chi trả khi tham gia chương trình: Doanh nghiệp phải đóng 50% chi phí thuê gian hàng còn lại sau khi được thụ hưởng chi phí từ Chương trình và tự túc các chi phí vận chuyển, ăn, nghỉ, đi lại…

Lưu ý: Đối tượng hỗ trợ của Chương trình là các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, HTX, các tổ chức xúc tiến thương mại Việt Nam được thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành. Các đơn vị không thuộc các đối tượng trên không nhận được hỗ trợ.

9. Nghĩa vụ của doanh nghiệp

Hoàn thành hồ sơ đăng ký tham gia chương trình, nghĩa vụ về tài chính và thực hiện nghiêm chỉnh nội quy và quy định của Ban tổ chức.

10. Hồ sơ đăng ký tham gia chương trình

- Bản đăng ký tham gia chương trình (01 bản);

- Hợp đồng, Biên bản nghiệm thu thanh lý (04 bản);

- Báo cáo kết quả tham gia Hội chợ (01 bản).

11. Thời hạn đăng ký tham gia: Trước ngày 25/7/2021

12. Các đơn vị quan tâm xin liên hệ

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại TP Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 09 Cách Mạng Tháng Tám, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3896571  

Email: danangtpic@gmail.com./.
Nguồn: Cục Xúc tiến thương mại