Trung tâm ASEAN – Hàn Quốc trân trọng thông báo về việc tổ chức Chương trình giao thương trong lĩnh vực sáng tạo nội dung (ASEAN-Korea Contents Matchmaking Program) theo hình thức trực tuyến vào từ ngày 12-31/7/2021.

 Đây là một trong những chương trình lớn và được biết đến nhiều nhất trong lĩnh vực sáng tạo nội dung. Quý doanh nghiệp tham gia chương trình sẽ có cơ hội giao thương, chia sẻ kinh nghiệm với các chuyên gia, các doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc và 10 nước thành viên ASEAN.
 
Để tìm hiểu thêm về chương trình, xin tham khảo tài liệu sau đây:

1. ASEAN-Korea Contents Matchmaking program guidelines

2. Concept Paper

3. SPP-User-guide (For buyer)

4. SPP-User-guide (For seller)

Thời gian đăng ký: từ ngày 09/6/2021 đến ngày 02/7/2021.

 Đầu mối liên hệ:

1. Ông Bùi Việt Trường, Phòng Quan hệ quốc tế, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương, SĐT: 024.393.47628 (Máy lẻ: 61), Email: truongbv@moit.gov.vn 

2. Bà Mai, Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc, SĐT: +8210 2614 1369 (zalo/viber), Email: chivtm@moit.gov.vn; kr@moit.gov.vn
Nguồn: Cục Xúc tiến Thương mại