Thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển năng lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), Cục Xúc tiến thương mại (XTTM) triển khai khóa đào tạo về chuyên đề quản trị về Kaizen, 5S trực tiếp tại doanh nghiệp sản xuất, chế biến tại miền Bắc nhằm giúp các tổ chức, doanh nghiệp giảm chi phí, rút ngắn thời gian chu kỳ và cải thiện chất lượng để đạt được cách tiếp cận có hệ thống, cải tiến liên tục, nâng cao năng lực cạnh tranh trong sản xuất, xuất khẩu.

Thông tin chi tiết về khóa đào tạo như sau:

Thời lượng: 28 ngày đào tạo, dự kiến triển khai từ tuần cuối tháng 6/2021.

Địa điểm: Trực tiếp tại trụ sở và nhà máy của DNNVV được lựa chọn.

Số lượng: 03 doanh nghiệp sản xuất, chế biến tại miền Bắc.

Chương trình đào tạo: Chi tiết tại tài liệu đính kèm  Tại đây

Thành phần: Ban tổ chức Cục XTTM, giảng viên, báo cáo viên và cán bộ quản lý, nhân viên của doanh nghiệp.

Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp tham gia:

(1) Là doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng theo tiêu chí theo Điều 4 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và Điều 6 Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định về tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa.

(2) Là doanh nghiệp do người Việt Nam sở hữu chính, có trụ sở và nhà máy chế biến, sản xuất đặt tại miền Bắc Việt Nam.

(3) Doanh nghiệp tham gia đào tạo cam kết cử tối thiểu 10 cán bộ, nhân viên theo học liên tục 100% thời gian và hoàn thành các nhiệm vụ khóa học đề ra.

(4) Doanh nghiệp cam kết đối ứng 50% tổng chi phí thực hiện khóa đào tạo, hoặc vận động các nguồn lực khác đối ứng 50% tổng chi phí thực hiện khóa đào tạo.

- Điều kiện để doanh nghiệp được lựa chọn tham gia: Doanh nghiệp đáp ứng được tiêu chí từ 1 đến 3.

- Điều kiện để doanh nghiệp được ưu tiên lựa chọn:

+ Ưu tiên xét chọn các doanh nghiệp theo thời gian nộp hồ sơ.

+ Doanh nghiệp đáp ứng thêm được tiêu chí 4.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa quan tâm tham gia, đề nghị gửi thông tin đăng ký theo mẫu (đính kèm) về Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương trước ngày 15 tháng 6 năm 2021; Địa chỉ: 20 Lý Thường Kiệt, Hà Nội; người liên hệ: Anh Ngô Văn Chinh Điện thoại: 024 3936 8461/ 037 795 6368 hoặc email: intec@vietrade.gov.vn.
Nguồn: Cục Xúc tiến Thương mại