Trong những năm qua, quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã không ngừng phát triển, góp phần tích cực cho mối quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện và cho sự thịnh vượng của cộng đồng doanh nghiệp của hai nước. Cùng với xu thế đó, ngày 8 tháng 2 năm 2020, Bộ Công Thương và Bang Tây Virginia, Hoa Kỳ đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) về phát triển trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và năng lượng.

Để triển khai Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) này, Bộ Công Thương phối hợp với chính quyền Bang Tây Virginia tổ chức Hội thảo trực tuyến “Kết nối doanh nghiệp Việt Nam và Bang Tây Virginia trong lĩnh vực năng lượng” với thông tin như sau: 

Thời gian: 08h, ngày 24 tháng 6 năm 2021 (đại biểu tới dự trước 15 phút)

Địa điểm: Phòng 210, Tầng 2 nhà B, 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hình thức: Trực tiếp và trực tuyến. (Doanh nghiệp ở các khu vực ngoài Hà Nội của Tập đoàn có thể tham gia dưới hình thức trực tuyến, qua nền tảng KUDO. Bộ Công Thương sẽ gửi thông tin truy cập trước ngày Hội thảo theo thông tin đăng ký của doanh nghiệp)

Lĩnh vực: Kết nối thương mại và đầu tư, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực nhiệt điện (LNG, than công nghệ sạch), công nghệ khai thác than, khoáng sản và  năng lượng tái tạo.

Thành phần dự kiến:

+ Phía Bang WV: Lãnh đạo và đại diện Bang Tây Virginia, Hiệp hội Than, Hiệp hội Dầu và Khí và các doanh nghiệp về các lĩnh vực điện và khai thác than, khoáng sản (công nghệ lọc khí cho nhà máy điện, công nghệ khai thác sạch...), LNG, năng lượng tái tạo... của Bang Tây Virginia.

+ Phía Việt Nam: Lãnh đạo và đại diện Bộ Công Thương và các doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng của Việt Nam.

Bộ Công Thương trân trọng mời Doanh nghiệp cử Lãnh đạo và cán bộ phụ trách tham dự Hội thảo trực tuyến “Kết nối doanh nghiệp Việt Nam và Bang Tây Virginia trong lĩnh vực năng lượng” này.

Doanh nghiệp vui lòng điền thông tin đăng ký vào Phiếu đăng ký tham dự (kèm theo) trước ngày 20 tháng 6 năm 2021 về Bộ Công Thương. Thông tin chi tiết xin liên hệ tại số điện thoại 22205505, email : hatt@moit.gov.vn (Chị Tạ Thu Hà, Vụ Thị trường Châu Âu – Châu Mỹ).

Phiếu đăng ký tham dự, xem tại đây.
Chương trình dự kiến, tại đây..
Danh sách doanh nghiệp Bang Tây Virginia, xem tại đây.
Nguồn: Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ