Sự kiện gồm 04 triển lãm với 7 ngành hàng gồm: Dệt may, giày da, nông sản, thuỷ sản, vật liệu xây dựng, đồ gỗ và vật tư trang bị ngành y tế

Triển lãm Nguồn hàng Việt Nam với quy mô dự kiến hơn 300 - 400 gian hàng trực tuyến.

Triển lãm 1: Triển lãm Nguồn hàng Việt Nam Ngành Dệt may & Giày da

Triển lãm 2: Triển lãm Nguồn hàng Việt Nam Ngành Nông sản & Thuỷ sản

Triển lãm 3:Triển lãm Nguồn hàng Việt Nam Ngành vật liệu xây dựng & Đồ gỗ

(Nhằm tiếp tục bám sát kế hoạch phục hồi kinh tế của Úc, trong đó có việc giải ngân trong lĩnh vực xây dựng và nhà ở)

Triển lãm 4: Triển lãm Nguồn hàng Việt Nam Ngành vật tư Y tế

(Nhằm xây dựng thương hiệu ngành vật tư ý tế; chuẩn bị cho năm 2022- Bối cảnh hậu Covid-19; cần xuất khẩu do năng lực sản xuất của ngành đã gia tăng)

Thời gian tháng 9 - 10  năm 2021 (khi Doanh nghiệp gửi đủ thông tin đăng ký)

Chi phí: Miễn phí.

Mỗi doanh nghiệp được cấp 01 gian hàng trực tuyến.

Xin vui lòng đăng ký Tại đây
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Úc