Latvia và Estonia đã chính thức gia nhập hành lang Biển Bắc-Baltic vào Thứ hai ngày 12 tháng 10 năm 2020. Cùng với đó, kết nối đến Riga và Tallinn đã trở thành một phần của mạng lưới hành lang vận tải hàng hóa đường sắt châu Âu. Việc mở rộng này đã được dự đoán từ lâu, đặc biệt là khi xem xét tuyến đường sắt nối các nước Baltic với Ba Lan (RailBaltica).
Thành phần ban quản trị của hành lang hiện bao gồm đại diện của Bộ Giao thông vận tải của cả hai quốc gia trong Ban điều hành, cũng như các nhà quản lý cơ sở hạ tầng tương ứng và Cơ quan phân bổ Latvia (AS “LatRailNet”) trong Ban quản lý của Hành lang này.
Tuyến hành lang Biển Bắc-Baltic (RFC NS-B) đã được mở rộng từ Kaunas (Lithuania) đến Riga (Latvia) và Tallinn (Estonia) như một tuyến đường chính và từ Kaunas đến Vilnius (Lithuania), Daugavpils và Krustpils đến Riga (Latvia). Tất cả các đường này đều có khổ đường là 1520mm,, cùng với vị trí chiến lược của Latvia và Estonia sẽ góp phần kết nối tốt hơn Liên minh Châu Âu với Đông và Á, cũng như mở ra cơ hội vận tải đa phương thức từ các cảng Biển Baltic đến các cảng Biển Bắc. 
RFC NS-B thuộc các hành lang có tiềm năng phát triển lớn nhất nhờ cung cấp các dịch vụ vận tải công suất lớn. Công suất cũng có thể được yêu cầu trên các tuyến này thông qua Cửa hàng Một cửa ở hành lang, đầu mối liên hệ duy nhất cho tất cả các yêu cầu của Hành lang.
RFC NS-B được thành lập vào ngày 10 tháng 11 năm 2015 theo Quyết định (EU) 913/2010 liên quan đến mạng lưới đường sắt Châu Âu để vận chuyển hàng hóa cạnh tranh. Hành lang bao gồm hơn 8000 km đường sắt và kết nối các cảng biển Bắc quan trọng nhất với Trung Âu và các nước Baltic, cung cấp một cầu đường sắt giữa Đông và Tây Âu.
 
Hình 2: Sơ đồ hành lang Biển Bắc-Baltic
Nguồn ảnh: railfreight
Với việc mở rộng, hành lang hiện nay chạy qua tám nước thành viên EU: bắt đầu từ các cảng Biển Bắc Antwerp, Rotterdam, Amsterdam, Wilhelmshaven, Bremerhaven và Hamburg trải rộng ở miền trung nước Đức qua Aachen, Hannover, Magdeburg và Berlin đến Warsaw và Ba Lan- Biên giới Belarus ở Terespol. Một nhánh dẫn từ Magdeburg đến Praha qua Falkenberg và Dresden. Tại Falkenberg bắt đầu chi nhánh phía Nam ở Ba Lan đến Wrocław và Katowice. Một nhánh khác đi từ Warsaw đến Kaunas, sau đó đến Riga và Tallinn.

Chi tiết nhấn vào xem tại Báo cáo chính sách,quy định về logistics số tháng 10/2020