Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong sáu tháng đầu năm 2021, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Đan Mạch đạt 308,51 triệu USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Đan Mạch đạt hơn 181,98 triệu USD, tăng 29,16%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Đan Mạch đạt 126,53 triệu USD, tăng 32,17% so với cùng kỳ năm 2020.Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch 6 tháng năm 2021
 
Mặt hàng 6T/2020 6T/2021 Tăng/giảm (%)
Kim ngạch XK (USD) 140,892,125  181,980,727 29.16%
Gỗ và sản phẩm gỗ 14,325,300  24,449,652 70.67%
Hàng thủy sản 19,772,495 24,418,173 23.50%
Hàng dệt, may 25,890,045  22,983,270 -11.23%
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ 14,305,964 18,350,370 28.27%
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác 11,852,805    12,387,381 4.51%
Sản phẩm từ chất dẻo 7,787,333  11,799,410 51.52%
Sản phẩm từ sắt thép    5,926,787   7,972,321 34.51%
Dây điện và dây cáp điện 1,876,768  7,649,147 307.57%
Giày dép các loại   5,589,064 6,500,610 16.31%
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm 2,735,262    4,495,209 64.34%
Sản phẩm gốm, sứ 2,796,146   4,265,450 52.55%
Phương tiện vận tải và phụ tùng 2,440,280 4,121,368 68.89%
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù 3,727,550  4,115,891 10.42%
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận   3,636,475  3,972,938 9.25%
Cà phê   912,658  663,037 -27.35%
Hàng hóa khác   17,317,193 23,836,500 37.65%
 
Việt Nam nhập khẩu từ Đan Mạch 6 tháng năm 2021
 
Mặt hàng 6T/2020 6T/2021 Tăng/giảm (%)
Kim ngạch NK (USD) 95,735,640 126,534,180 32.17%
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác 25,266,705 30,936,417 22.44%
Sản phẩm hóa chất 14,534,873 16,234,999 11.70%
Dược phẩm 12,685,829 15,578,550 22.80%
Hàng thủy sản 12,076,825 11,224,262 -7.06%
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày 381,129 4,781,125 1154.46%
Sản phẩm từ sắt thép 2,348,099 4,153,671 76.90%
Sản phẩm từ chất dẻo 3,542,839 3,793,619 7.08%
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 2 960 744 2 608 120 -11.91%
Dây điện và dây cáp điện 1 119 580 1 502 096 34.17%
Sữa và sản phẩm sữa 858 483 1 168 043 36.06%
Sắt thép các loại 34 975 59 668 70.60%
Hàng hóa khác 19925559 34493610 73.11%

Nguồn:Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển