Công ty Thụy Sĩ có chi nhánh tại Algeria cần nhập khẩu găng tay y tế loại không bột (nitril gloves medical grades) số lượng lớn.Phương thức thanh toán L/C.

Doanh nghiệp Việt Nam sản xuất, xuất khẩu găng tay y tế quan tâm đề nghị liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Algeria theo địa chỉ email dz@moit.gov.vn. Thời gian gửi thông tin doanh nghiệp (tên, địa chỉ, người đại diện, điện thoại, fax, email, web, lĩnh vực hoạt động)... trước ngày 30/5/2021.
Nguồn: Thương Vụ Việt Nam tại Algeria