Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, sau khi sụt giảm mạnh trong 4 tháng đầu năm, vận tải hàng hóa đường thủy nội địa liên tục tăng trưởng tốt trong 6 tháng liên tiếp, tháng 11/2020 đã đạt 34,61 triệu tấn, tăng 0,3% so với tháng 10/2020 nhưng lại giảm 1,1% so với tháng 11/2019. 

Tuy nhiên, do không bù đắp được sụt giảm mạnh trong 4 tháng đầu năm 2020 nên tính chung 10 tháng đầu năm 2020, vận tải thủy nội địa đạt 308,56 triệu tấn, giảm 10,5% so với cùng kỳ năm 2019; luân chuyển đạt 61,57 tỷ tấn.km, giảm 9,5%.

 Vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa
Đvt: triệu tấn
Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Thống kê

Chi tiết nhấn vào xem tại Báo cáo thị trường logistics Việt Nam tháng 11/2020