Ngày 06 tháng 5 năm 2021, Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) đã có thông báo về danh sách và phương thức kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất của các doanh nghiệp thuộc diện kiểm tra trong năm 2021.

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên thế giới, trong năm 2021, Hàn Quốc tiếp tục tạo điều kiện để các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Hàn Quốc thực hiện hoạt động kiểm tra tại nguồn qua hình thức trực tuyến cho Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS). Đây là hình thức kiểm tra lâm thời thay thế cho hoạt động kiểm tra tại hiện trường do các chuyên gia MFDS thực hiện định kỳ.

Ngày 06 tháng 5 năm 2021, Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) đã có thông báo về danh sách và phương thức kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất của các doanh nghiệp thuộc diện kiểm tra trong năm 2021. Năm nay, doanh nghiệp có thể được yêu cầu kiểm tra theo phương thức email hồ sơ hoặc họp trực tuyến tùy theo đánh giá từ phía MFDS (chi tiết tại các văn bản đính kèm)

Bộ Công Thương thông báo để các doanh nghiệp chủ động chuẩn bị và hoàn thiện các bước kiểm tra theo yêu cầu của MFDS nhằm đảm bảo hoạt động xuất khẩu sản phẩm thực phẩm sang Hàn Quốc được liên tục, thông suốt.

Đầu mối liên hệ:

- Chuyên viên Dương Hương Quỳnh, Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương (email: quynhdh@moit.gov.vn; ĐT: 024-22202306/ 0912311812);

- Chuyên viên Đinh Thị Thu, Đại sứ quán Hàn Quốc (email: thu16@mofa.or.kr; ĐT: 024-38315110(504)/ 0354246946)./.
Nguồn: Vụ Khoa học và Công nghệ