Vào tháng 12 năm 2018, Ủy ban châu Âu (EC) đã đề xuất giới hạn mới đối với hàm lượng nhôm và formaldehyde trong đồ chơi theo Chỉ thị An toàn Đồ chơi 2009/48/EC. Tiếp đó, ngày 19 tháng 11 năm 2019, Ủy ban châu Âu đã chính thức ban hành chỉ thị (EU) 2019/1922 và (EU) 2019/1929 đưa ra mức giới hạn mới đối với nhôm và formaldehyde. Yêu cầu này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 5 năm 2021.

Quyết định hạ thấp giới hạn hàm lượng nhôm và formaldehyde trong đồ chơi được căn cứ dựa trên các khuyến nghị của Ủy ban Khoa học Rủi ro mới nổi về sức khỏe và môi trường (SCHEER), nhóm chuyên gia về an toàn đồ chơi và các khuyến nghị trong một số ngành công nghiệp khác. 
 
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển (kiêm nhiệm Đan Mạch, Phần Lan, Ai-xơ-len, Na uy, Lát-vi-a)