Công ty Nhật Bản cần tìm doanh nghiệp Việt Nam (có uy tín, đảm bảo chất lượng...) sản xuất, cung cấp bột cá dùng làm thức ăn gia súc và cá mòi khô dùng làm nguyên liệu nấu canh súp.

Doanh nghiệp có khả năng cung cấp và quan tâm đến sản phẩm trên xin gửi thông tin về doanh nghiệp (tên, địa chỉ bằng tiếng Anh, tel, fax, email, web, đầu mối liên hệ v.v...đến địa chỉ email sau:
Email: jp@moit.gov.vn
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản