Công ty Nhật Bản chuyên sản xuất, kinh doanh các loại ấm pha trà cần tìm công ty (nhà máy) Việt Nam sản xuất, cung cấp ấm pha trà bằng gốm và thủy tinh.

Doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu kết nối giao thương với công ty trên, xin gửi các thông tin liên quan (tên công ty tiếng Anh, tel, fax, email, website, người liên hệ...) đến địa chỉ email sau:
Email:jp@moit.gov.vn
Trân trọng./.

Tải file đính kèm
1 file
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản