Công ty Harvey Elliott cần tìm nhà sản xuất lót giày và giày da tổng hợp.

Doanh nghiệp quan tâm xin liên hệ: 

Mr. Simon Elliott

Director

Email: info.harveyelliott@gmail.com
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại New Zealand