Ngày 12 tháng 4 năm 2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1242/QĐ-BCT về việc tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 - Vietnam Grand Sale 2021” (Chương trình) trên phạm vi toàn quốc từ ngày 01 tháng 7 năm 2021  đến ngày 31 tháng 7 năm 2021. Chương trình được thực hiện để kích cầu thị trường tiêu dùng trong nước, từng bước khôi phục, đẩy mạnh hoạt động sản xuất và kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, hàng ngày vẫn còn những ca lây nhiễm trong cộng đồng. Sau khi xin ý kiến các đơn vị có liên quan, Cục Xúc tiến thương mại đã báo cáo Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1597/QĐ-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2021 về việc điều chỉnh thời gian tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 – Vietnam Grand Sale 2021” bắt đầu từ ngày 01 tháng 9 năm 2021 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 (Quyết định kèm theo).    

Cục Xúc tiến thương mại xin thông báo để Quý Cơ quan/ Đơn vị được biết và phối hợp thực hiện./.
Nguồn: Cục Xúc tiến thương mại