Chính phủ Thái Lan kỳ vọng chiến dịch “Made in Thailand” nhằm thúc đẩy việc sử dụng các sản phẩm nội địa trong các dự án quốc gia sẽ tạo giá trị kinh tế nội địa đạt 1,77 nghìn tỉ Bạt (tương đương trên 57 tỷ USD).

Nhóm doanh nghiệp hưởng lợi từ chiến dịch bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) thông qua các chương trình mua sắm của Chính phủ. Các doanh nghiệp kinh doanh, nhà máy và người lao động cũng sẽ được hưởng lợi từ chiến dịch.

Tại thời điểm công bố chiến dịch, khoảng 60,000 nhà máy đã đăng ký với Bộ Công nghiệp; khoảng 05 triệu người lao động làm việc tại nhà máy và các doanh nghiệp SMEs. Chính phủ Thái Lan kỳ vọng chương trình sẽ giúp Thái Lan giảm phụ thuộc vào các sản phẩm nhập khẩu, hỗ trợ phát triển các sản phẩm nội địa.

Nguồn https://www.bangkokpost.com/business/2085399/made-in-thailand-can-earn-b1-77tn