Chỉ số giá xuất khẩu sang Singapore 2 tháng đầu năm 2021 nhìn chung giảm; tuy nhiên, chỉ số giá xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản sang thị trường này lại tăng so cùng kỳ trước.

Về xuất khẩu
Chỉ số giá xuất khẩu chung 15 nhóm hàng sang Singapore trong 2 tháng đầu năm 2021 giảm 16,24% so với cùng kỳ năm 2020 do hầu hết các nhóm hàng có chỉ số giảm. Trong đó, nhóm hàng hạt điều giảm 17,31%, cá các loại giảm 11,02%, quả các loại giảm 10,11%, sản phẩm từ chất dẻo giảm 12,31%, áo khoác, bộ com-lê, áo jacket giảm 14,71%, hàng may đã hoàn thiện khác giảm 8,76%... Ngược lại, các nhóm hàng có chỉ số giá tăng là: cà phê, rang hoặc chưa rang tăng 3,05%, chè tăng 8,35%, gạo tăng 15,07%, hạt tiêu tăng 32,59% và cao su tăng 14,07%.


Tháng 02/2021, chỉ số giá xuất khẩu sang thị trường này đổi chiều tăng 3,69% so với tháng trước sau 4 tháng giảm liên tiếp. Trong đó, nhóm chè đổi chiều tăng 7,91%, gạo đổi chiều tăng 4,94%, hạt tiêu tăng thêm 8,59%, cao su tăng thêm 4,08%, sản phẩm từ chất dẻo đổi chiều tăng 0,96%... Ngược lại, các nhóm hàng khác có chỉ số giá giảm dao động trong biên độ 0,4% đến 9,2%.
So với tháng 02/2020, chỉ số giá giảm 14,12% do hầu hết các nhóm hàng có chỉ số giá giảm. Trong đó giảm nhiều nhất là nhóm hàng hạt điều với 23,6% và giảm ít nhất là sản phẩm gốm sứ với 0,99%. Ngược lại, chỉ số giá tăng ở các nhóm hàng cà phê, chè, gạo, hạt tiêu, cao su.

Về nhập khẩu
Chỉ số giá nhập khẩu chung 11 nhóm hàng­­ từ Singapore 2 tháng đầu năm 2021 giảm 11,59% so với cùng kỳ năm 2020 do hầu hết các nhóm hàng có chỉ số giá giảm. Trong đó, nhóm hàng vải tăng 27,06%, giấy các loại giảm 18,08%, phân bón giảm 17,12%, thép không gỉ, thép hợp kim khác giảm 15,73%, hóa chất vô cơ giảm 7,93%... Ngược lại, có 4/11 nhóm hàng chỉ số giá tăng. Trong đó, chất dẻo nguyên liệu tăng nhiều nhất với 16,03%, tiếp đến là hóa chất hữu cơ tăng 12,79%, thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu tăng 9,78%, bông tăng 6,45%.

Chỉ số giá nhập khẩu từ thị trường này tháng 02/2021 tăng thêm 5,3% so với tháng trước (tháng thứ 3 liên tiếp tăng) do nhiều nhóm hàng theo chiều chỉ số giá tăng như: thức ăn chăn nuôi tăng thêm 8,2%, hóa chất vô cơ đổi chiều tăng 3,12%, hóa chất hữu cơ tăng thêm 3,41%, phân bón đổi chiều tăng 3,91%, chất dẻo nguyên liệu tăng 5,61%, bông tăng 5,69%, sắt và thép không hợp kim đổi chiều tăng 6,28% và thép không gỉ, thép hợp kim khác đổi chiều tăng 6,29%. Ngược lại, một số ít nhóm hàng theo chiều chỉ số giá giảm như: giấy các loại giảm thêm 3,21% (tháng thứ 7 liên tiếp giảm), vải giảm thêm 6,48% (tháng thứ 6 liên tiếp giảm) và nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày đổi chiều giảm 1,65%.
So với tháng 02/2020, chỉ số giá giảm 8,33% do giảm ở nhiều nhóm hàng với mức dao động trong biên độ 3,78% đến 31,43%. Trong đó, nhóm hàng vải giảm nhiều nhất với 31,43% và giảm ít nhất là nhóm hàng nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày với 3,78%. Ngược lại, có một số nhóm hàng chỉ số giá tăng là thức ăn chăn nuôi tăng 12,32%, hóa chất hữu cơ tăng 16,79%, chất dẻo nguyên liệu tăng 19,5% và bông tăng 9,82%.