Hai tháng đầu năm 2021, chỉ số giá xuất khẩu sang Hoa Kỳ giảm 15,03% trong khi chỉ số giá nhập khẩu từ thị trường này cũng giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Về xuất khẩu
Chỉ số giá xuất khẩu sang Hoa Kỳ tháng 02/2021 đạt 122,64% so với kỳ gốc năm 2015, đổi chiều tăng 2,95% so với tháng trước nhưng giảm 13,62% so với tháng 02/2020. Tính chung 2 tháng năm 2021 chỉ số giảm 15,03% so với cùng kỳ năm 2020.
So với tháng trước, chỉ số giá nhóm hàng dệt đã hoàn thiện khác tăng nhiều nhất với 9,01% và nhóm sản phẩm từ chất dẻo tăng ít nhất với 0,18%. Ngược lại, chỉ số giá nhóm đá quý, kim loại quý và sản phẩm giảm nhiều nhất với 6,46% và nhóm quả các loại giảm ít nhất với 0,15%.


So với tháng 02/2020, chỉ số giá nhóm hạt điều giảm nhiều nhất với 14,84% và đồ nội thất, bộ đồ giường, đệm giảm ít nhất với 0,63%. Ngược lại, chỉ số giá nhóm hàng dệt đã hoàn thiện tăng nhiều nhất với 34,74% và nhóm áo khoác, bộ com lê, áo jacket tăng ít nhất với 0,14% so với cùng kỳ năm 2020.
Tính chung 2 tháng năm 2021, chỉ số giá nhóm hạt điều giảm nhiều nhất với 15,42% và nhóm đồ nội thất, bộ đồ giường đệm giảm ít nhất với 0,9%. Ngược lại, chỉ số giá nhóm hàng dệt đã hoàn thiện khác tăng nhiều nhất với 29,07% và nhóm áo khoác, bộ com lê, áo jacket tăng ít nhất với 0,17% so với cùng kỳ năm 2020.

Về nhập khẩu
Tháng 02/2021, chỉ số giá nhập khẩu đạt 91,71% so với kỳ gốc năm 2015, tăng thêm 3,33% so với tháng trước nhưng giảm 1,11% so với tháng 02/2020. Tính chung 2 tháng năm 2021 chỉ số giá nhập khẩu từ thị trường này giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2020.
So với tháng 01/2021, chỉ số giá nhóm hàng quả các loại tăng nhiều nhất với 8,36% và lúa mì tăng ít nhất với 0,23%. Ngược lại, chỉ số giá nhóm hàng phân bón giảm nhiều nhất với 4,02% và nhóm gỗ và các mặt hàng bằng gỗ giảm ít nhất với 0,17%.

So với tháng 02/2020, chỉ số giá nhóm hàng phân bón giảm nhiều nhất với 45,87% và chất dẻo nguyên liệu giảm ít nhất với 0,88%. Ngược lại, chỉ số giá nhóm hàng đậu tương tăng nhiều nhất với 24,26% và NPL dệt, may, da, giày tăng ít nhất với 0,31%.
Tính chung 2 tháng năm 2021, chỉ số giá nhóm hàng phân bón giảm nhiều nhất với 46,49% và bông giảm ít nhất với 0,8%. Ngược lại, chỉ số giá đậu tương tăng nhiều nhất với 20,57% và thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu tăng ít nhất với 8,05%.