Lời giới thiệu: 
Trong khi các chuỗi cung ứng đã và đang chịu nhiều áp lực lớn từ dịch bệnh COVID-19, sự cố kẹt tàu container ở một trong những tuyến đường chính của thương mại thế giới có thể là một cảnh báo cho những rủi ro có thể xảy ra bất kỳ lúc nào và thách thức khả năng phản ứng nhanh của các tác nhân trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Sự cố này có thể chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm chuỗi cung ứng quốc tế. Từ đây, những câu hỏi đặt ra liên quan đến việc định tuyến, định tuyến lại và kiểm soát chi phí vận chuyển container toàn cầu. 
Các bên liên quan điều hướng các tuyến đường trên đại dương như thế nào và làm thế nào để chủ hàng, chủ tàu có được chi phí tốt nhất khi vận chuyển đường biển. 
Những thông tin đáng lưu ý trong báo cáo:
- Các yếu tố quyết định đến định tuyến và định tuyến lại hàng hải?
- Tại sao một số tuyến đường hàng hải được sử dụng nhiều hơn các tuyến đường khác? Các tuyến đường bận rộn nhất, các tuyến đường dễ tắc nhất.
- Các xu hướng mới về các tuyến hàng hải và vận chuyển container quốc tế.
- Khối lượng thương mại trên thế giới ngày càng tăng, cộng với các vấn đề về địa chính trị thúc đẩy hình thành thêm các tuyến đường hiệu quả hơn để vận chuyển hàng hóa. (Mỹ, Nga, Trung Quốc, Thái Lan, Vương quốc Anh, các nước Trung Đông…tích cực tìm kiếm và giới thiệu các tuyến đường mới…)
- Cân đối giữa việc khôi phục hành trình và các chi phí liên quan.
- Thực trạng quản lý, lưu thông các container trên toàn cầu.
- Giải bài toán thiếu hụt nguồn cung container rỗng: Vấn đề của sản xuất hay lưu thông?
- Các xu hướng và khuyến nghị với (1) Các công ty vận tải, (2) Các chủ hàng, (3) Các công ty giao nhận; (4) Các nhà đầu tư.

1 PHẦN NỔI CỦA TẢNG BĂNG CHÌM
2 ĐỊNH TUYẾN HÀNG HẢI VÀ NHỮNG XU HƯỚNG MỚI

2.1. Định tuyến hàng hải
2.2. Một số tuyến đường vận chuyển tiêu biểu
2.2.1. Một số tuyến đường nhộn nhịp nhất trên thế giới
2.2.2. Các tuyến đường dễ bị tắc nghẽn nhất trên thế giới:
2.3. Các xu hướng mới 
2.3.1. Thay đổi theo xu hướng tái cơ cấu các chuỗi cung ứng 
2.3.2. Định tuyến lại để đáp ứng tiêu chí về vận tải xanh 
2.2.3. Khả năng phản ứng nhanh và đảm bảo khôi phục hành trình 
2.3.4. Cân đối giữa việc khôi phục hành trình và các chi phí liên quan 
2.3.5. Địa chính trị và cạnh tranh quyền lợi trên các tuyến đường hàng hải 
3 KIỂM SOÁT CHI PHÍ CONTAINER TRÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG VẬN CHUYỂN
3.1. Thực trạng quản lý, lưu thông các tàu container trên toàn cầu 
3.2. Giải bài toán thiếu hụt nguồn cung container rỗng: Vấn đề của sản xuất hay lưu thông? 
3.3. Xu hướng và khuyến nghị 
3.3.1. Xu hướng 
3.3.2. Khuyến nghị 
PHỤ LỤC 
Phụ lục 1: Phân tích các tuyến đường hàng hải từ Việt Nam đi châu Mỹ 
 
Chi tiết trong Báo cáo chi phí vận chuyển container và tuyến hàng hải: Xu hướng và khuyến nghị đối với các doanh nghiệp vận tải, môi giới và chủ hàng