Cơ quan An toàn thực phẩm Châu Âu (EFSA) đã đánh giá lại mức độ an toàn của màu thực phẩm titanium dioxide (E171) và kết luận rằng nó không còn an toàn để sử dụng làm phụ gia thực phẩm.

Titanium dioxide (E171) là màu thực phẩm màu trắng được sử dụng để làm màu kẹo, nước xốt, bánh kem… Chất phụ gia này đã được phê duyệt ở EU vào năm 2009 và thuộc nhóm chất mà Cơ quan An toàn thực phẩm Châu Âu đã đánh giá lại trong những năm gần đây.

Tháng 3/2021, ý kiến khoa học mới nhất của EFSA về titanium dioxide được công bố và kết luận rằng chất phụ gia này không an toàn để sử dụng trong thực phẩm, đồng thời kêu gọi Ủy ban loại bỏ hoàn toàn chất này ra khỏi danh sách phụ gia thực phẩm được phép của EU.

Dự kiến Ủy ban Châu Âu sẽ đưa ra quyết định về việc sử dụng titanium dioxide trong thực phẩm vào tháng 9 năm nay.
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển