Ngày 05 tháng 5 năm 2021, Cơ quan Dịch vụ Biên giới Ca-na-đa (Cơ quan điều tra – CBSA) đã ban hành Thông báo kết luận điều tra sơ bộ trong vụ việc vụ việc Ca-na-đa điều tra chống bán phá giá (CBPG), chống trợ cấp (CTC) đối với ghế bọc đệm của Việt Nam và Trung Quốc.

Theo đó, CBSA quyết định áp dụng thuế CBPG và CTC tạm thời đối với ghế bọc đệm kể từ ngày 05 tháng 05 năm 2021. Mức thuế CTC đối với các doanh nghiệp Việt Nam là tương đối tích cực, từ 0% tới 11,73%. Hầu hết các doanh nghiệp hợp tác trả lời bản câu hỏi đều được hưởng mức thuế CTC là 0%, mức thuế CTC 11,73% chỉ áp dụng với các doanh nghiệp không tham gia hợp tác trong vụ việc. Mức thuế bán phá giá được xác định từ 17,44% tới 89,77%.

Với một số doanh nghiệp có lượng xuất khẩu lớn, dù đã nộp các bản trả lời câu hỏi, nhưng do không có đủ thời gian xử lý thông tin, CBSA đã tạm thời sử dụng các dữ liệu sẵn có. CBSA cũng đang yêu cầu các doanh nghiệp này giải trình một số câu hỏi bổ sung để làm rõ trong giai đoạn điều tra cuối cùng.

Cục PVTM đề nghị các doanh nghiệp liên quan tiếp tục theo dõi sát vụ việc, đồng thời hợp tác, đầy đủ toàn diện với Cơ quan điều tra Ca-na-đa trong suốt quá trình vụ việc diễn ra. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần thường xuyên phối hợp với Cục PVTM để phối hợp và nhận được sự hỗ trợ kịp thời.
Tải Thông báo kết luận điều tra sơ bộ tại đây.
Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại