Do nhu cầu về điều trị đối với đại dịch Covid-19, Bộ Y tế Bra-xin đã yêu cầu Bộ Kinh tế tạo thuận lợi cho việc nhập khẩu các mặt hàng phục vụ chống dịch.

Do vậy, vào đầu tháng 4 vừa qua, Bộ Kinh tế Bra-xin đã giảm thuế nhập khẩu về 0% (không), cho hơn 65 sản phẩm được sử dụng để chống lại đại dịch Covid-19. Các sản phẩm bao gồm dược phẩm và thiết bị y tế.

Các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm và có nhu cầu xuất khẩu về các sản phẩm trên, đề nghị liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Bra-xin để nắm thêm thông tin.

Thương vụ Việt Nam tại Bra-xin
Địa chỉ: Rua Paulo Orozimbo, 675-Conj. 91,92 CEP: 015-35001 Bairro da Aclimcão, São Paulo - SP Brazil 
Điện thoại: (Whatsapp, Zalo) 
(+84) 0937 357 008 
(+55)11 3276 6776
Email: br@moit.gov.vn / tynx@moit.gov.vn
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Bra-xin 
(Kiêm nhiệm Bô-li-vi-a, Guy-a-na, Pê-ru, Xu-ri-nam)