Thương vụ Việt Nam tại New Zealand xin giới thiệu Biểu thuế nhập khẩu của New Zealand theo khuôn khổ Hiệp định AANZFTA để quý độc giả tham khảo.
Xin xem chi tiết tại file đính kèm!
Tải file đính kèm
1 file
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại New Zealand