Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG

Logistics

THÔNG TIN NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG, DOANH NGHIỆP NGÀNH LOGISTICS (KHO BÃI VÀ VẬN TẢI) TẠI VIỆT NAM VÀ TRIỂN VỌNG (kỳ khảo sát 2020- 3/2022)

 • Thời gian: 18/03/2022
 • Số trang : 60
 • 6 lượt tải về
 • 803 lượt xem
Giá bán: 2.000.000 đ
Chia sẽ

Cùng chuyên mục

Miễn phí
 • Miễn phí
Miễn phí
 • Miễn phí
Miễn phí
 • Miễn phí
Miễn phí
 • Miễn phí

Mới cập nhập

Báo cáo thị trường logistics Trung Quốc tháng 4/2022 (Miễn phí)

 • 30 lượt tải về
 • 168 lượt xem
Miễn phí

Báo cáo thị trường logistics Nhật Bản, Hàn Quốc tháng 4/2022 (Miễn phí)

 • 17 lượt tải về
 • 134 lượt xem
Miễn phí

Báo cáo thị trường logistics ASEAN tháng 4/2022 (Miễn phí)

 • 26 lượt tải về
 • 117 lượt xem
Miễn phí

Báo cáo thị trường logistics châu Âu số tháng 4/2022 (Miễn phí)

 • 22 lượt tải về
 • 120 lượt xem
Miễn phí