Phòng Cơ sở dữ liệu và Thương mại điện tử có chức năng: Tham mưu, giúp việc Giám đốc Trung tâm thực hiện việc xây dựng, vận hành và phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin kinh tế, công nghiệp và thương mại; xây dựng, triển khai và phát triển thương mại điện tử; ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, phòng đã có kinh nghiệm nhiều năm trong việc tổ chức vận hành, phát triển CSDL quốc gia kinh tế công nghiệp và thương mại, các CSDL chuyên ngành (công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, ô tô & luyện kim…). Những CSDL này đã phục vụ hoạt động của Bộ Công Thương.

Bên cạnh đó, Phòng có đội ngũ chuyên gia về tổ chức thông tin, công nghệ thông tin tham gia các dự án, nhiệm vụ của Bộ Công Thương, Trung tâm, khách hàng.

Sản phẩm, dịch vụ chủ yếu:
  • Duy trì vận hành, phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia kinh tế Công nghiệp và Thương mại eitdata.gov.vn.
  • Tư vấn thiết kế, xây dựng phần mềm, CSDL và tổ chức thông tin.
  • Lưu trữ, quản trị vận hành phần mềm.
  • Tổ chức cung cấp thông tin theo Cơ sở dữ liệu.
  • Báo cáo chỉ số giá hàng hóa xuất nhập khẩu thương mại.
Thông tin liên hệ:
Phòng Cơ sở dữ liệu và Thương mại điện tử
Trưởng phòng: Nguyễn Văn Đại
Phó trưởng phòng: Lê Ngọc Hoàng
Phòng 607 tòa nhà Bộ Công Thương, số 655 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội
Điện thoại: 024. 37153336
Email: csdltmdtvitic@gmail.com