HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

Lời giới thiệu
Là đầu vào quan trọng cho nhiều ngành sản xuất, ngành công nghiệp hóa chất và các sản phẩm hóa chất đóng một vai trò quan trọng cho quá trình công nghiệp hóa của Việt Nam. Do đó phát triển hệ sinh thái các sản phẩm, dịch vụ logistics, công nghệ cho sự phát triển bền vững của ngành hóa chất càng trở nên cấp thiết trong bối cảnh đất nước đang định hướng để trở thành một trung tâm sản xuất mới của khu vực. 

Năm 2021, Bộ Công Thương đang hoàn thiện Dự thảo Chiến lược phát triển công nghiệp hoá chất Việt Nam đến 2030 tầm nhìn đến 2040”, theo đó, việc hình thành khu tổ hợp công nghiệp hoá chất tập trung, trung tâm logistics phân bổ theo vùng miền có tính đến các đặc điểm riêng có và lợi thế vùng miền cùng với các cơ chế chính sách phù hợp, là giải pháp quan trọng để thúc đẩy phát triển công nghiệp hoá chất bền vững, giảm chi phí tăng tính cạnh tranh cao theo mô hình “kinh tế tuần hoàn”.

CÁC NỘI DUNG ĐÁNG LƯU Ý: 
•    Tổng quan và các đặc điểm, thực trạng, triển vọng của ngành hóa chất Việt Nam; 
•    Hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành hóa chất
•    Các nhu cầu, yêu cầu, quy định pháp lý đối với các dịch vụ logistics cho lĩnh vực hóa chất;
•    Dịch vụ logistics cho ngành hóa chất (tập trung vào vận tải và kho bãi)
•    Hoạt động xuất nhập khẩu hóa chất, sản phẩm hóa chất và logistics tương ứng; 

MỤC LỤC
I. NGÀNH HÓA CHẤT VÀ THỊ TRƯỜNG HÓA CHẤT VIỆT NAM

1 Tổng quan ngành
2 Tình hình sản xuất
3 Doanh nghiệp
3.1. Tình hình chung về các doanh nghiệp ngành hóa chất 
3.2. Cập nhật tình hình hoạt động sản xuất của Tập đoàn hóa chất Việt Nam (Vinachem) và một số doanh nghiệp 
4 Triển vọng
II. LOGISTICS TRONG HOẠT ĐỘNG KHO BÃI VÀ VẬN CHUYỂN HÓA CHẤT
1 Kho bãi
1.1. Quy định pháp lý đối với các kho hóa chất
1.2. Năng lực đáp ứng
2. Vận tải 
2.1. Các quy định pháp lý liên quan đến vận chuyển hóa chất 
2.2. Năng lực đáp ứng 
III. XUẤT NHẬP KHẨU HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ LOGISTICS PHỤC VỤ NHẬP KHẨU HÓA CHẤT
1 Tình hình xuất, nhập khẩu hóa chất của Việt Nam
1.1. Xuất khẩu
1.2. Nhập khẩu
1.2.1. Kim ngạch nhập khẩu của cả nước và của khối doanh nghiệp FDI
1.2.2. Thị trường nhập khẩu
1.2.3. Doanh nghiệp
2 Logistics trong hoạt động nhập khẩu hóa chất của Việt Nam
2.1. Cảng, cửa khẩu
2.2. Phương thức vận tải
2.3. Phương thức giao hàng
PHỤ LỤC 
Phụ lục 1: Quy chuẩn quốc gia về sản xuất, kinh doanh lưu trữ an toàn hóa chất 
Phụ lục 2: Điều kiện kinh doanh hóa chất, trừ hóa chất bị cấm theo Công ước Quốc tế về cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học 

DANH MỤC HÌNH 
Hình 1: Kho hóa chất của ASG tại KCN Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 
Hình 2: Kho Hóa Chất và Hàng Nguy Hiểm tại Cụm Khu Công Nghiệp Phú Thạnh-Vĩnh Thanh của TRA-SAS 
Hình 3: Kho hàng Hóa Chất số 1 - Công ty TNHH MVG Đình Vũ 
Hình 4: Doanh nghiệp vận tải hàng hóa Đường thủy nội địa có doanh thu thuần lớn 
Hình 5: Kim ngạch xuất khẩu hóa chất của Việt Nam 
Hình 6: Hóa chất nhập khẩu qua một số cảng biển/cửa khẩu chính 
Hình 7: Cơ cấu cảng biển/cửa khẩu hóa chất nhập khẩu 
Hình 8: Phương thức vận tải hóa chất nhập khẩu chính 
Hình 9: Cơ cấu phương thức vận tải hóa chất nhập khẩu 
Hình 10: Phương thức giao hàng hóa chất nhập khẩu chính 
Hình 11: Cơ cấu phương thức giao hàng hóa chất nhập khẩu 
 
DANH MỤC BẢNG 
Bảng 1: Chỉ số sản xuất công nghiệp mặt hàng hoá chất và sản phẩm hoá chất 
Bảng 2: Các Doanh nghiệp Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp theo quy mô về doanh thu 
Bảng 3: Các Doanh nghiệp Bán buôn hóa chất khác theo quy mô doanh thu 
Bảng 4: Các doanh nghiệp tiêu biểu về nhập khẩu hóa chất trong 4 tháng năm 2021 
Bảng 5: Hóa chất nhập khẩu vào Việt Nam qua một số cảng biển/cửa khẩu trong 4 tháng năm 2021 
Bảng 6: Phương thức vận tải hóa chất nhập khẩu vào Việt Nam 
Bảng 7: Phương thức giao hàng hóa chất nhập khẩu vào Việt Nam trong 4 tháng năm 2021


NẾU QUÝ KHÁCH QUAN TÂM, VUI LÒNG NHẤN VÀO ô  MUA TÀI LIỆU màu vàng ở trên. VIỆC THANH TOÁN RẤT THUẬN TIỆN. VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN CHI TIẾT: HƯỚNG DẪN THANH TOÁN