Giới thiệu
CHDCND Lào nằm vị trí trung tâm giữa Trung Quốc, Thái Lan, Myanmar, Campuchia và Việt Nam, nên đóng một vai trò quan trọng trong quá trình trung chuyển của khu vực và tạo cơ hội để nước này được phát triển như một trung tâm vận tải cho một số mặt hàng nông lâm sản và công nghiệp có nhu cầu cao trong khu vực.
Là quốc gia không giáp biển duy nhất ở Đông Nam Á, Lào gặp khó khăn trong thương mại khi mở cửa thị trường, trong khi đó, các dịch vụ đường sắt ở Lào vẫn còn rất hạn chế, khiến việc vận chuyển hàng hóa đến nay vẫn chủ yếu thông qua đường bộ và một phần là đường thủy. 

Một số thông tin đáng chú ý: 
  • Đặc điểm tự nhiên, nhân khẩu và những yếu tố tác động đến thị trường logistics;
  • Cơ chế chính sách liên quan đến thương mại và logistics;
  • Quy mô và các đặc điểm chính của thị trường logistics của Lào; Mức độ cạnh tranh, các doanh nghiệp lớn;
  • Cơ cấu lĩnh vực phục vụ của logistics (chia theo lĩnh vực kinh tế);
  • Các dịch vụ logistics chính của Lào (Vận tải-chia theo từng loại hình, Kho bãi, chuỗi cung ứng, giao nhận);
  • Giao dịch thương mại và logistics giữa Lào và Việt Nam, thực trạng và triển vọng (đối với từng loại hình). 
MỤC LỤC 
I. ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG LOGISTICS LÀO 

1. Khái quát về thị trường Lào 
1.1. Đặc điểm tự nhiên, nhân khẩu và những yếu tố tác động đến thị trường logistics 
1.2. Kinh tế và môi trường kinh doanh 
1.3. Cơ chế chính sách liên quan đến thương mại và logistics 
2. Quy mô và các đặc điểm chính của thị trường logistics của Lào 
2.1. Quy mô 
2.2. Các đặc điểm chính của thị trường 
2.3. Mức độ cạnh tranh và các doanh nghiệp lớn trên thị trường 
2.3.1. Mức độ cạnh tranh 
2.3.2. Các doanh nghiệp lớn 
3. Thị trường dịch vụ logistics theo lĩnh vực phục vụ (đối tượng chủ hàng) 
3.1. Cơ cấu lĩnh vực phục vụ 
3.2. Logistics phục vụ nông lâm thủy sản 
3.3. Logistics phục vụ công nghiệp và xây dựng 
3.4. Logistics phục vụ phân phối và dịch vụ 
4. Các dịch vụ logistics chính 
4.1. Vận tải và cơ sở hạ tầng vận tải tương ứng 
4.1.1. Vận tải đường bộ 
4.1.2. Vận tải đường sắt 
4.1.3. Vận tải hàng không 
4.1.4. Vận tải đường thủy 
4.2. Kho bãi, chuỗi cung ứng 
4.3. Dịch vụ giao nhận 
II. GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI, LOGISTICS GIỮA LÀO VÀ VIỆT NAM VÀ TRIỂN VỌNG 
1 Thực trạng
1.1. Giao thương giữa Lào và Việt Nam 
1.2. Một số chính sách của Lào tác động đến thương mại Việt Nam – Lào 
2 Cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường logistics Lào
2.1. Triển vọng chung
2.2. Triển vọng về dịch vụ vận tải
2.2.1. Vận tải đường bộ
2.2.2. Vận tải đường sắt
2.2.3. Vận tải đường thủy
2.3. Hợp tác trong vận tải biển, cảng biển
2.4. Triển vọng về kho bãi, chuỗi cung ứng lạnh
2.5. Triển vọng về logistics trong thương mại điện tử
2.6. Triển vọng về logistics cho hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng và năng lượng

CHI TIẾT BÁO CÁO CHUYÊN SÂU TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG LOGISTICS LÀO (phát hành tháng 5/2021)